Juuli alguses Tallinna Jäätmekeskus kolis, uus aadress on Paljassaare põik 5, 10313 Tallinn.

Kõik infokanalid on aga jäänud endisteks – klienditeenindajad vastavad telefonil 6 164 000 ja meiliaadress on info@prugi.ee.

Tallinna Jäätmekeskus pakub nõustamist ja korraldatud jäätmeveo teenust Tallinnas tavakliendist ärikliendini. Tallinna elanikel on parim viis prügiveolepingu sõlmimiseks Tallinna Jäätmekeskuse portaalis www.prugi.ee. Alates 1. juunist on muutunud ka Tallinna Jäätmekeskuse töö ja lahtiolekuajad: esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval on tööaeg kella 8.15 – 17ni, reedel kella 8.15 – 15.45ni. Tallinna Linnavalitsuse muutunud töökorraldusest tulenevalt on Tallinna Jäätmekeskus nüüdsest Tallinna Ettevõtlusameti haldusalas.

Tallinna Jäätmekeskusega samal aadressil Paljassaare põik 5 asub ka Paljassare jäätmejaam, mis taasavati mai alguses. Jäätmejaama opereerib MTÜ Keskkonnateenused. Infot Paljassaare jäätmejaama ja teiste Tallinna jäätmejaamade kohta saab internetilehelt www.jaatmejaam.ee. Paljassaare jäätmejaamas võetakse linnaelanikelt piiramatus koguses tasuta vastu vanapaberit ja kartongi, pakendeid,  vanametalli, komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, kasutuskõlblikku mööblit, Vastu ei võeta  segaolemjäätmed ja ohtlikke jäätmeid. Meenutuseks nõnda palju, et kuni 2016. aasta lõpuni toimus Paljassare põik 5 kinnistul ohtlike jäätmete käitlemine. Tol ajal haldas jäätmejaama Epler&Lorenz AS. Jaam suleti 2017. aasta alguses, territoorium puhastati jääkreostusest ning tehti jäätmejaama renoveerimistööd.

Paljassaare põik 5 kinnistul on tänaseks uuendatud endise Epler&Lorenz AS jäätmejaama kontorihoone, kus tegutseb nüüd Tallinna Jäätmekeskus. Samas hoones saab sõlmida kohapeal jäätmeveo lepinguid ja antakse jäätmealast konsultatsiooni.  Kinnistul on uuendatud asfaltkate, ehitatud uus piirdeaed ning soetatud uued jäätmemahutid liigiti kogutavate jäätmete vastuvõtmiseks. Tallinna Jäätmekeskuse kontorihoone ja jäätmejaama renoveerimistööd koos projekteerimisega läksid maksma ca 540 000 eurot.

Piiratud koguses saab tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud aia- ja haljastusjäätmeid (0,6 m3), kasutuskõlblikke riideid (0,6 m3), töötlemata puitu (1 m3), markeeritud plastijäätmeid (1 m3), rehve (8 tk), betooni (1 m3), eelsorteeritud telliseid (1 m3), plaate ja keraamikatooteid (1 m3), lehtklaasi (1 m3). Muid jäätmeid ja piirkoguseid ületavaid jäätmekoguseid saab üle anda jäätmejaama hinnakirja alusel. Jäätmeid võivad tuua kõik Tallinna elanikud, kuid eriti soodsas asukohas on uus jäätmejaam just Põhja-Tallinna elanike jaoks.