Homsel linnavalitsuse istungil on kava saata volikogule eelnõu, mille kohaselt osaleb linn koostöös MTÜ-ga Keskkonnateenused välisprojektis „Ümberlaadimis- ja jäätmejaamade rajamine ning tehniline varustamine“, mille lõppeesmärgiks on jäätmete liigiti kogumine ning mille tulemusena leiab lõpuks lahenduse jäätmete käitlemise korraldamine Tallinna kalmistutel.

  • Jäätmed
  • 17. jaanuar 2012
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on projekti kohaselt on kavas rajada jäätmete ümberlaadimisjaam Liiva kalmistu juurde ja jäätmejaamad Pärnamäe kalmistu ning Rahumäe kalmistu juurde.

„Uued jäätmejaamad vähendavad keskkonnareostust, ning sellega kaasnevat majanduslikku ja sotsiaalset kahju..“ lisas Sarapuu. „Ja mis kõige olulisem – uute jäätmejaamade rajamisega leiab lahenduse aastaid üleval olnud probleem Tallinna kalmistutel, kuhu seniste prügi mahapaneku kohtade asemele rajatakse jäätmejaamad, mille kaudu sorteeritud kalmistujäätmed taaskasutusse suunatakse.“

Rajatavates jäätmejaamades kavas vastu võtta ja taaskasutusse suunata ka ümbritsevate majapidamiste jäätmeid, mis peaks tulevikus välistama omavoliliste prügi mahapanekukohtade tekkimise.

Tallinna Linnavolikogu võttis 16. juunil 2011 vastu otsuse nr 108 „Mittetulundusühingu Keskkonnateenused asutamisel osalemise otsustamine“, mille kohaselt osales Tallinna linn Mittetulundusühingu Keskkonnateenused (edaspidi MTÜ Keskkonnateenused) asutamisel.

MTÜ Keskkonnateenused on registrisse kantud 29. juunil 2011. MTÜ Keskkonnateenused liikmed on praegu Tallinna linn ja Loksa linn ning Kuusalu vald on esitanud avalduse liitumiseks.

MTÜ Keskkonnateenused eesmärgiks on suurendada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutusse võtmist, arendada jäätmemajandust ja keskkonnaharidust ning liikmete omavahelist koostööd lähtuvalt keskkonnakaitse ning säästva arengu põhimõtetest, samuti kindlustada ümbritseva looduskeskkonna hoidmine ja säilimine.

Projekti kogumaksumus on 2 839 038 eurot (millele lisandub käibemaks). Toetuse summa MTÜ-le Keskkonnateenused on 2 313 193 eurot ja toetuse määr on 81,48 %. Sellest välistoetus Tallinna linnale on 1 946 320, 37 eurot. Toetuse saaja omafinantseeringu summa on 525 845 eurot. Tallinna linna kaasfinantseeringu summa sellest on 442 465, 63 eurot.

Projekti käigus rajatakse jäätmejaam ka MTÜ-ga Keskonnteenused liitunud Loksa linna.