Tallinna koolid ja lasteaiad osalevad projektis „Suur taimejaht“ ülemaailmse programmi „Roheline kool“ (Eco-schools) raames. Projekti eesmärgiks on aidata koolidel ja lasteaedadel käsitleda elurikkuse teemat. Projekti „Suur taimejaht“ rahastatakse kontserni Toyota Euroopa haru poolt, initsiatiivi „Meie keskkonnaväljakutse 2050“ raames. Keskkonnahariduslikud tegevused põhinevad Suurbritannia West Sussexi krahvkonnas asuva Kew botaanikaaia metoodilistel materjalidel.

Eesti osavõtu projektis algatasid Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Haridusamet. Projekti juhivad Eesti Looduskaitse Selts ning  MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

Projekt toetab laste uurimuslikku õpet ning selles osalevad 5-11 aastased lapsed. Iga vanuserühm uurib kindlaid taimi ja nende seoseid loomadega. Näiteks uurisid lasteaia Maasikas 5-6 aastased lapsed terve oktoobrikuu jooksul oma lasteaia õuealal kasvavaid pihlakaid ja võililli. Üheks uurimisobjektiks sai 2005. aastal lasteaia kasvandike poolt istutatud pihlakapuu. Lapsed said teada, millistest osadest puu koosneb, kuidas näevad välja tema lehed ja viljad ning millised linnud neid söövad. Edaspidises tegevuses keskendutakse uurima nende taimede seoseid loomadega. Projektist võtab osa ligi 40 Tallinna õppeasutust, kes avaldasid soovi osaleda programmis „Roheline kool“ ja taotleda kevadel Rahvusvahelise Keskkonnahariduse fondi FEE (Foundation for Environmental Education) ökomärgist „Roheline lipp“.

Eestis koordineerib Rahvusvahelise Keskkonnahariduse fondi FEE programmi „Roheline kool“ Eesti Looduskaitse Selts. Programm stimuleerib koole ja lasteaedu olema keskkonnateemade käsitlemisel järjekindel, kaasav ja loov. Programmis osalenud kõige edukamaid õppeasutusi tunnustatakse rahvusvahelise ökomärgisega „Roheline lipp“. Tallinnas juhendab programmi tegevusi MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED Tallinna Keskkonnaameti ja Tallinna Haridusameti toel. Ülemaailmselt osaleb Rohelise Kooli programmis 49 000 haridusasutust 64 riigist.

Programmi veebileht