Tallinna Tehnikaülikool tunnustas Eesti vabariigi aastapäeva eel ülikooli parimaid. Aasta tudengiks valiti sel aastal mereakadeemiast Taavi Tamm, kes osales möödunud aastal ka Admiral Bellinghauseni Arktika ekspeditsioonil.

„Taavi paistis 2021. aastal silma oma aktiivse eluhoiaku ja tahtevõimega. Tema moto näib olevat – kui siht on silme ees, on kõik takistused ületatavad,“ rääkis Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse juhatuse esimees Sten Ärm. „TalTechi tudengaktivistid on igas valdkonnas silmapaistvad ning Taavi on suurepärane näide sellest,“ lisas Ärm.

Taavi Tamm õpib mereakadeemias laevajuhtimise õppekava neljandal kursusel. Lisaks suurepärasele keskmisele hindele oli noormees ka õppeaasta 2020-2021 Tehnikaülikooli üliõpilaskonna esinduskogu eesistuja ning aktiivne liige Eesti Mereakadeemia üliõpilaskogu tegevustes.

Taavi osales möödunud aastal Admiral Bellinghauseni Arktika ekspeditsioonil ainsa tudengi ja mereakadeemia esindajana. Ekspeditsioon leidis kajastust ka meediaväljaannetes väljaspool Eestit. Lisaks erialastele pingutustele ja edukusele on noormees vaeva näinud Tallinna Tehnikaülikooli ja teiste kõrgkoolide spordisõprade kokku toomisega – nimelt on ta suurürituse Unimemory algataja ja üks peakorraldaja. Unimemory on üle-eestiline kõrgkoolide tudengitele mõeldud spordimälumäng, mida korraldati 2021. aastal esimest korda. Ürituse sponsoriteks olid lisaks Tehnikaülikoolile veel Tallinna linn ning Kultuurkapital.

Aasta tudeng on Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilane, kes on oma tegevuste, õppeedukuse ja hoiaku poolest eeskujuks teistele. Ta on aasta jooksul panustanud märkimisväärselt tudengite heaolu tõstmisesse, tudengielu arengusse või on olnud muul moel oma tegevusega silmapaistev. Aasta tudengi valimisel hinnatakse tudengi ühiskondlikku aktiivsust, pakutud lisandväärtust ja tegevuse mõju üliõpilastele või üliõpilasorganisatsioonidele ning akadeemilist edukust ja hoiakuid.