Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut koostöös meresüsteemide instituudiga uuendas õppekava, et lisaks maateaduse ja mäenduse asjatundjatele koolitada ka mere- ja kliimateaduste eksperte. Uue magistriõppekava nimi on “Maa süsteemid ja geotehnoloogia“.
 

  • Keskkonnaharidus
  • 21. veebruar 2024
  • Foto: Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut

Uuendatud õppekava programmijuhi, geoloogia instituudi vanemteadur Leeli Amoni sõnul tingisid uuendamise muutunud ootused nii ühiskonnas kui ka tööturul.

“Uuendatud õppekava “Maa süsteemid ja geotehnoloogia” on loodud vastamaks tänapäeva üha kasvavatele väljakutsetele, mis on seotud nii meie majanduse kui ka keskkonnaga. Meie eesmärk on koolitada tulevasi eksperte, kes on varustatud teadmistega, et toime tulla kliimamuutuste ja piiratud loodusressurssidega seotud globaalsete küsimustega. Uus õppekava pakub tudengitele senisest rohkem võimalusi spetsialiseerumiseks ja laiemat tulevikuametite valikut. Lisaks maateaduse ja mäenduse asjatundjatele hakkame nüüd magistriõppes koolitama ka mere- ja kliimateaduste eksperte,” selgitas Amon.

Kliimaministeeriumi maavarade osakonna juhataja ja õppekava programminõukoja juhi Ene Jürjensi sõnul on geoloogia instituudi õppekava uuendamine oluline samm. “On hädavajalik, et meie õppeasutused arendaksid programme, mis valmistavad ette spetsialiste, kes mõistavad loodusprotsesse ja suudavad kaasaegse tehnoloogia abil välja töötada nutikaid ja jätkusuutlikke lahendusi,” kommenteeris Jürjens.

Magistriõppes on kaks peaeriala suunda: geotehnoloogia ning maa, mere- ja kliimateadused.

“Geotehnoloogia peaeriala võimalikud tulevikuametid on tasuvad ja perspektiivikad spetsialisti ja keskastmejuhi töökohad mäetööstuses, projekteerimis-, konsultatsiooni- ja uuringufirmades ning riiklikes asutustes. Lisaks on selle eriala lõpetajatel ainsana Eestis eeldus mäeinseneri kutse saamiseks,” selgitas Amon. “Maa süsteemide erialal on valik veelgi laiem: geoloog, mereteadlane, keskkonnaandmete analüütik, meteoroloog – spetsialist, keda ootavad tööle keskkonna- ja geoloogiliste uuringute ettevõtted, merenduse, keskkonna ja ressurssidega seotud riigiasutused, kohalikud omavalitsused ning akadeemiline sektor,” tutvustas Amon teise peaeriala tulevikuvõimalusi.

Vastuvõtt uuendatud õppekavale algab 1.märtsil. Õppekavaga saab lähemalt tutvuda 27.-28. veebruaril Tallinna Tehnikaülikooli avatud uste päevadel ja Loodusteaduste päeval 26. aprillil.