TalveAkadeemia säästva arenguga seotud teaduslike lühiartiklite konkursi tähtaeg on 14. novembril. Esita oma artikkel konkursile - saad kasulikku tagasisidet oma ala spetsialistidelt ning parimad saavad stipendiumi!

TalveAkadeemia teaduslike lühiartiklite konkurss käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt võib konkursile saata töid kõikidest valdkondadest nagu looduskeskkond, sotsiaalteadused, majandus, kultuur jne. 

Ootame osalema kõiki tudengeid bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppest, kes on momendil Eesti kõrgkoolide nimekirjades või lõpetanud kõrgkooli vähem kui 2 aastat tagasi.

Lubatud on kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid.

Lisainfot küsi: helen@talveakadeemia.ee