Tavapäraselt korjatakse Tammelinna päevade ajal Elistvere loomapargile talvevarudeks tammetõrusid. Tänavu koguti neid tonni jagu.

Suurimad tõrude kogud said Kannikese lasteaia 10. rühma mudilased ning Katoliku Hariduskeskuse 1A klassi ja Tartu Erakooli 1K klassi õpilased.

Perekondadest sai suurima saagi Enar Seli pere ja koolinoortest oli nobedaim 8-aastane Tõnn Kaarel Tõnissoo Tamme Gümnaasiumist.

Kokkuvõtteid tehes ilmnes, et agaramad tõrude korjajad olid perekonnad, järgnesid klassikollektiivid ja lasteaedade rühmad. Üksikkorjajatest osales kõige rohkem 7-12-aastaseid koolinoori.

Nädala kestnud XI Tammelinna päevad lõpevad täna Tõrukese lasteaias sügisnäituse avamise ja lustaka perepäevaga. Kell 17.30 tänatakse tõrukogujaid.