Tartu Lõunakeskuse ronimiskalju juures on kuni 13. veebruarini võimalik vaadata Eestimaa Looduse Fondi (ELF) koostatud näitust, kus tutvustatakse Eestis väga ohustatud ja juba välja surnud liike.

"Kuigi tihti arvatakse, et Eestis on loodus säilinud puutumatuna, on meilgi hulganiselt näiteid, kus inimtegevus on otseselt mõne liigi väljasuremiseni viinud," ütles näituse ülespanekut kureerinud Silvia Lotman ELFist. Näituse pildid joonistas ja tekstid koostas Rein Kuresoo.

1. veebruaril täitus ELFil 20. tegevusaasta Eesti looduse kaitsel ja seda tähtpäeva tähistab ka näitus "Ohustatud ja väljasurnud liigid", mille valmimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Läbi aasta toimuvate juubeliaasta tegevustega saab tutuvuda ELFi kodulehel.

Kaitsealused liigid Eestis

Eestis on keskkonnaministeeriumi andmetel kaitse alla võetud 570 taime-, seene- ja loomaliiki. Kaitsealused liigid jagunevad kolme kaitsekategooriasse:

I kategooriasse kuuluvad enamasti vähenenud arvukuse ning kriitilise piirini rikutud elupaikadega, suures hävimisohus olevad liigid, kelle edasine säilimine Eesti looduses ohutegurite toime jätkumisel on kaheldav. Kokku kuulub sellesse kategooriasse 64 liiki.

II kategooriasse kuuluvad väga piiratud alal või vähestes elupaikades esinevad liigid, kelle arvukus langeb ning levila aheneb. Sellesse kategooriasse on arvatud 262 liiki.

III kategooria liigid on praegu veel suhteliselt tavalised, kuid ohutegurite toime jätkumisel võib nende arvukus kriitiliselt langeda. Siia kuulub 244 liiki.