Tartu linnavalitsus otsustas haridusasutuste toitlustushangetesse lisada tingimused, mille eesmärgiks on innustada kohaliku tooraine kasutamist lasteaedade ja koolide toidulaual. Linn tähtsustab jätkuvalt ka maheda tooraine kasutamist.

  • Toit ja aiandus
  • 30. jaanuar 2023
  • Foto: Tartu mahekeskuse õunaaed Eerikal / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Plaanitavas riigihankes prioriseeritakse toitlustaja otsingutel keskkonnahoidlikke tingimusi ning toidu kvaliteeti. Tartu lähedal kasvatatud või toodetud ehk kohaliku tooraine kasutamine vähendab transpordist tulenevat keskkonnakahju ning aitab kaasa ka parema kvaliteedi tagamisele.

Tartu lähedusest pärineva tooraine kasutamise eest hakatakse haridusasutuste toitlustamisteenuse hangete hindamisel andma lisapunkte. Toitlustajatele antakse lisapunkte kui vähemalt 60% kogu kasutatavast toorainest pärineb kuni 300 km kaugusel Tartust. Veelgi rohkem punkte saab toitlustaja, kes kasutab vähemalt 30% ulatuses Tartust kuni 130 km kauguselt pärinevat toorainet. Tooraine päritolu puhul ei eelistata kindlat piirkonda või riiki, vaid hinnatakse ainult tarneahela pikkust.

Tartu abilinnapea Priit Humal ütles, et lastele võimalikult tervisliku ja mitmekesise toidulaua tagamisel on oluline roll ka tooraine päritolul.

„Mahetooraine kasutamises on Tartu olnud eeskuju ja nüüd soovime rohkem tähelepanu suunata ka tooraine päritolule. Lühike tarneahel tähendab väiksemaid keskkonnakahjusid ning positiivse kaasmõjuna motiveerib see rohkem toitu hankima just kohalike tootjate käest,“ ütles Humal.

Tartus on laste toitlustamisel jätkuvalt väga oluline ka mahetoidu kasutamine, kuna selle tarbimisel on positiivne mõju laste tervisele. Mahetoit ei sisalda kahjulikke taimekaitsevahendite ega antibiootikumide jääke, mis avaldavad inimese organismile, eriti laste väikestele kehadele kahjuliku mõju.

Juba viis aastat peab kõikides Tartu haridusasutustes 20-50% kogu kasutatavast toorainest olema mahe. Tartu soovib mahetoidu osakaalu järk-järgult kasvatada ja seetõttu on kahel viimasel aastal toitlustajatele antud vabatahtliku tingimusena võimalus teenida lisapunkte, kui vähemalt 51% kasutatavast toorainest mahe.

Tartus on juba praegu mitmeid koole ja lasteaedu, kus toidu valmistamisel kasutatava mahetooraine protsent on üle 50%. „Oleme varasematest hangetest näinud, et toitlustajad on valmis haridusasutustele pakkuma vähemalt 50 protsendi ulatuses mahetoorainet, kuigi see pole kohustuslik. Eeldame, et toitlustajad suudavad pakkumuste tegemisel arvestada toorainete saadavust ning hinda. Loomulikult kasutame me võimalusel suuremas koguses mahetoitu kui turg seda võimaldab,“ ütles Priit Humal.

Uute hanketingimuste järgi hakatakse Tartu haridusasutustele toitlustajaid otsima 2023/2024 õppeaastaks. Varajane teavitus tooraine oodatava päritolu ja tootmisviisi osas annab toitlustajatele võimaluse planeerida oma tulevasi vajadusi ja sõlmida tooraine hankimiseks vajalikud eelkokkulepped.

Haridusasutuste toitlustamisteenuse hanked kuulutatakse välja linnavalitsuse poolt fikseeritud toidupäeva maksumust arvestades. Seega ei paku toitlustajad koolitoidu hinda, vaid hanketingimustele vastavat parimat kvaliteeti.