Elava Tartu Liikumise korraldusgrupp koostöös Tartu loodusmajaga korraldavad 2018. aastal üleminekuõhtute sarja Tartu loodusmajas. Üritused on mõeldud inimestele, kes on huvitatud sellest, millistel viisidel saame ise linnaelus säästlikumalt toimida.

Esimene üleminekuõhtu toimub 24.01.2018 kell 18.00-20.00 Tartu loodusmaja (Lille 10) saalis.
Üritus on tasuta. 

Eesmärk on üheskoos uurida, arutada, korraldada ja algatada protsesse ning ettevõtmisi, mis aitavad ellu viia positiivseid muutusi Tartu linnas. 

Ürituse kava:


- Ülemineku õhtute sarja tutvustus (10 min)
- Filmi vaatamine ‘’In Transition 2.0’’ ehk Linnad üleminekul (62 min, eesti subtiitridega)
- Arutelu (15min)
- Uudiste ring - mis on Tartus toimumas? (20min)
- Kokkuvõte (5min)

Üritust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Elav Tartu Liikumise eesmärgiks on anda igale tartlasele võimalus aktiivselt linna säästvasse arengusse panustada. Elav Tartu on kodanike ühendab liikumine ning võrgustik, kes on teadliku sellest, et elava ja jätkusuutliku Tartu loomine on kodanike enda kätes. Algatus on inspireeritud ülemaailmsest liikumisest ‘’Towns in transition’’