Tartu loodusmajas avatakse 10.septembril iga-aastane traditsiooniline seenenäitus, mille seekordne teema on „Seente mitu nägu”. Tutvuda saab võimalikult erinevate Eesti seentega nii näitusel kui laboris ning kohal on ka seeneeksperdid.

Seenehooaeg on juba mõnda aega tuure kogunud ja loodusmaja paneb taas neljal sügispäeval saali imetlemiseks ja tutvumiseks välja valiku meie metsade, niitude, parkide ja lodude seentest. Kirglikud seenekogujatest töötajad toovad värsket seenesaaki näitusele juurde iga päev, nii on näitus pidevalt kasvav ja muutuv sõltuvalt seeneõnnest.

Huvilised saavad taas meelde tuletada, millised seened kuidas ja mis otstarbeks  sobivad. Saab teada, keda tasub süüa ja keda mitte, kellega lõnga värvida ja kellel on looduses muu oluline roll. Väikeses seenelaboris on võimalik suurendusvahendite abiga sügavamale sukelduda – näiteks teha tutvust seeneniidistiku ja „seeneussidega“. Igal päeval alates kell 11 on näitusel kohal ka ekspert, kes seeneteemalistele küsimustele vastab ja võimalusel külastajate kaasatoodud seentele nime leiab. Seente määramisel on loodusmajal abiks seeneeksperdid Külli Kalamees-Pani ja Irma Zettur TÜ loodusmuuseumist. Loodusmaja pargiski tähistatakse kohalikud seened ja oodatakse põnevusega, kes pargi vähemalt 30 seeneliigist end viljakehade näol ilmutab.

Sel aastal on võimalik huvi korral mängida näitusel ka pere või sõpradega seeneteemalist Aliase mängu. Kes näitusele kohale ei jõua, saab sellest soovi korral osa läbi virtuaalse näituse loodusmaja kodulehel ja FB lehel, kuhu ilmuvad näituse eksponaatidest tehtud fotod ja põnevad faktid.

Lisaks on registreeritud kooliklassidel võimalik täita töölehti ja vaadata seenefilme, lasteaiarühmadel aga mängida seenemänge ja tutvuda seente ABC-ga.

Näitus on avatud Tartu loodusmaja saalis ja pargis 10.–13.09.2019 kell 9-18.

Seenenäitust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.