Täna, 28. oktoobril kell 17:00 küpsetab väike grupp Tartu Toidujagamise vabatahtlikke koos paari Taimse Teisipäeva liikmega päästetud toiduainetest valmistatud tasuta täistaimseid küpsetisi. Vastastikuse abi käigus pakub Looming Hostel küpsetajatele kasutamiseks oma kööki ning toiduainetega varustab Tartu Toidupank. Peale küpsetamist on võimalik valminud tooteid kõigil võtta Aparaaditehases asuvast toidujagamispunktist.

Ühise küpsetamise peamine mõte on tuua kokku erinevaid rühmitusi ja organisatsioone vastastikuse abi osutamise eesmärgiga. Sellise tegevuse näol on tegemist ressursside ja teenuste vabatahtliku vastastikuse vahetamisega vastastikust kasu silmas pidades. Sellised väikesed ühised abiprojektid on poliitilise osaluse vorm, kus inimesed võtavad vastutuse üksteisest hoolimise ja poliitiliste tingimuste muutmise eest.

Koogiküpsetamine teeb mõne allika põhjal õnnelikuks. Eriti rõõmsad on need inimesed, kes küpsetavad teistele – endale jääb tegemise rõõm ning lisaks kaaslaste imetlus! Peale selle on teistele küpsetamine hea sõnatu kommunikatsiooni vorm. Selliselt saab ilma sõnadeta väljendada äratundmist, et keegi inimene või grupp inimesi on sulle oluline. Tartu Toidujagamine, Taimne Teisipäev, Looming Hostel ja Tartu Toidupank tegelevad igapäevaselt sadade inimeste aitamise ja samuti meie loodusliku jalajälje vähendamisega.

Tartu Toidugagamise peamised ülesanded on peale kogukondades toidujagamispunktide avamise kaasaaitamisele ka elanikkonna teavitamine toiduraiskamise osas, selle suurest keskkonnamõjust rääkimine, ettevõtetega kontaktide loomine, kes sooviksid endi toidu ülejäägi anda. Eriüritusena toimub sel kolmapäeval ühine küpsetamine, mille tulemusi saavad soovijad tasuta nautida. Küpsetiste näol on võimalik väärtustada prügiks määratud täiesti söödavat täisväärtuslikku toitu.

"Meil on väga suur au koos töötada Taimse Teisipäevaga. Nad kutsuvad aktiivselt inimesi üles igal teisipäeval toituma taimselt, vähendama lihatarbimist ja hoolima oma tervisest. Meie oma rühmitusega päästame peamiselt puu- ja köögivilja, aga vaid 2,2% Eesti elanikest piisavas koguses puu- ja köögivilju. Seepärast on Taimne Teisipäev parim partner selle vastastikuse abi projekti läbi viimiseks, sest nii saame tõsta tervisliku taimse toidu tarbimist" kommenteeris peatselt toimuvat koostööd Tartu Toidujagamise asutaja Kerly Ilves. "Eriti tore oli, et meie abipalvele köögi ja toiduainete osas saime tänu oma Facebook'i üleskutsele päris mitu pakkumist, mis tähendab, et organisatsioonid on nõus ühendama oma jõud, et vabatahtlikult oma aega ja ressursse kogukonnaliikmete abistamises", lisas Ilves.

Küpsetamise idee pärineb Krista Kivisalult Menu Meediast, kes palus Tartu Toidujagamisel osaleda Tordimeistrite Liidu poolt korraldatud "Jaga magusaid hetki". Tartu Toidujagamine nägi selles võimalust vastastikuse abiprojektiks ning nii oli võimalik tuua kokku erinevaid maailmaparanduslike tegevustega ettevõtteid. Küpsetamine jäädvustatakse fotodele ning kogu tegevus rõõmustab Kivisalut: "Super äge, et nii palju osalisi kaasatud ja kogukondlik küpsetamine-jagamine toimumas!"  

Toidupank: www.toidupank.ee. Looming Hostel: loominghostel.ee, Taimne Teisipäev taimneteisipaev.ee