Viimase nelja aastaga on Eestis tavasigareti suitsetajate hulk vähenenud 12 protsendi võrra ja kasvanud on e-sigarettide tarvitajate hulk, selgus iga-aastasest Norstati täiskasvanud tubaka- ja nikotiinitoodete kasutajate uuringust.

Kõige enam tarvitatav tubaka- ja nikotiinitoode Eestis on endiselt pakis müüdavad sigaretid ehk tavasigaretid. Peaaegu kõik küsitletutest, kes tarbivad tubaka- ja nikotiinitooteid, on neid vähemalt proovinud, kolmveerand vastajatest teeb tavasuitsu aeg-ajalt. Uuringust selgub, et tavasigarettide kõrval teine kõige sagedamini tarvitatav toode on e-sigaret, mida kasutab aeg-ajalt kolmandik tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitajatest.

Tubaka- ja nikotiinitoodete kasutajate seas on märgata mitmeid muutusi. 2021. aastaga võrreldes on tavasigarettide suitsetajate arv vähenenud 12 protsendi võrra, aastaga on langus olnud kolm protsenti. Samal ajal on kasvanud e-sigarettide kasutajate hulk, mis on nelja aastaga suurenenud 18 protsendi ning aastaga kolme protsendi võrra. Nikotiinipatjade ja kuumutatava tubaka toodete kasutajate hulk on nelja aasta vaates mõnevõrra kasvanud.

Peamine argument, miks asendatakse tavasigaretid uudsete tubaka- ja nikotiinitoodetega, on suitsu- või suitsuhaisu tekke puudumine, mida kinnitas üle kahe kolmandiku vastanuist. Lisaks peavad üle poolte vastanuist tavasigarettide kõige kahjulikumaks aspektiks ennekõike põlemisprotsessi. 18 protsenti vastanutest kasutab suitsuvabu tubakatooteid tavasigarettidest loobumiseks või suitsetamise vähendamiseks.

Philip Morris Eesti välissuhete juht Margit Pulk märkis, et viimase kümne aasta jooksul on näha, et Eesti inimesed kas loobuvad tavasigarettidest sootuks või asendavad need alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodetega.

„Tavasigarettide tarbimise languse taga on erinevad faktorid alates hinnatõusust kuni tarbimisharjumuste muutuseni. Tervisele kõige kahjulikum on tegelikult leegiga sigareti süütamine ja inimesed saavad põlemisprotsessi kahjust üha teadlikumaks,” selgitas Pulk. „Samas on ka neid inimesi, kes endiselt nikotiini tarbivad. Ettevõtted ja tubakatööstused panustavad teadustöösse ja innovatsiooni, et neile inimestele suitsuvabu alternatiive luua. Suitsuvabad tooted ei ole riskivabad, aga kindlasti parem valik, kui tavasigarettide tarbimine.“

Kuigi uudsete tubaka- ja nikotiinitoodete tarbimine on suurenenud, näitab uuring, et inimeste teadlikkus ei ole piisav. Kogu tubaka- ja nikotiinitooteid tarvitava elanikkonna hulgas on teadlikkus kõrgeim e-sigaretist, kuid siiski peaaegu pooled e-sigarettide tarvitajad enda sõnul ei tea toodetest piisavalt või teavad koguni väga vähe. Tooteteadlikkus on kõrgeim kuumutatavate tubakatoodete tarvitajate seas.

Nii nagu ka eelnevatel aastatel, on jätkuvalt peamine infokanal inimeste omavaheline kommunikatsioon. Enim saadakse tubaka- ja nikotiinitoodete kohta infot sõpradelt, tuttavatelt ja pereringis. Suust-suhu liikuva info kõrval usaldatakse kõige enam riigiasutuste infot internetis ja arsti või nõustajat. Lisaks nõustub üle 60 protsendi tubaka- ja nikotiinitoodete kasutajatest, et need tooted, mille väiksem kahjulikkus on teaduslikult tõestatud, peaksid olema suitsetajatele suitsetamisest loobumise vahendite kõrval samuti sama kättesaadavad.

Margit Pulga sõnul on oluline parandada teaduspõhise info kättesaadavust.

„Uuringu tulemused näitavad, et inimesed tahavad rohkem infot alternatiivsete toodete kohta. Täiskasvanul, kes ei loobu suitsetamisest ja otsustab sigaretid asendada mõne muu vähem kahjulikuma alternatiiviga, peaks olema võimalik leida piisavalt informatsiooni suitsuvabade tubaka- ja nikotiinitoodete kohta. Sotsiaalmeedias või tuttavate käest saadud info ei pruugi alati faktipõhine olla,“ rääkis Pulk. „Muidugi on oluline tagada, et info jõuaks ainult nikotiini- ja tubakatoodete täisealiste tarbijateni. Me järgime kõiki seadusest tulenevaid nõudeid ning näiteks oma müügiesindustes teenindame ja konsulteerime vaid täisealisi tubaka- ja nikotiinitoodete tarbijaid,“ rõhutas ta.

Philip Morris Eesti poolt tellitud ja Norstati läbiviidud uuringu eesmärk oli välja selgitada tubakatoodete tarbijate kasutusharjumused ja teadlikkus uudsetest tubakatoodetest. Norstat on Euroopa juhtiv ja sõltumatu turu-uuringuandmete kogumisele keskendunud ettevõte.

Uuringufirma Norstat küsitles veebruaris ja märtsis kahe nädala jooksul täisealisi, 18-65 aastaseid regulaarseid tubaka- või nikotiinitoodete tarbijaid Eestis. Uuring toimus veebiküsitluse meetodil ajavahemikus 22.02.2024-07.03.2024. Uuringus vastajate seas oli 51% naisi ja 49% mehi. Kokku vastas uuringule 1000 tubaka- või nikotiinitoodete tarvitajat.