Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuses (JRC) täna tööd alustanud Euroopa võõrliikide teabevõrgustik EASIN on Euroopas esimene omalaadne ning tähistab olulist etappi invasiivsetest võõrliikidest tuleneva ohu vastu võitlemisel. Aastas hinnanguliselt 12 miljardi euro suurust majanduslikku kahju põhjustavad võõrliigid on elurikkuse ja loodusvarade jaoks tõsine ohuallikas.

„Invasiivsed võõrliigid põhjustavad üha suuremaid probleeme meie loodusvaradele, inimeste tervisele ja majandusele. Uue teabevõrgustiku abil saavad Euroopa kodanikud paremat teavet selle kohta, kus need liigid esinevad ja kui levinud need on; samuti on võimalik tõhusamalt kujundada selle keeruka küsimusega seotud poliitikat,” ütles ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik.

Täna tööd alustanud võrgustikuga hõlbustatakse võõrliikide kaardistamist ja liigitamist, indekseerides rohkem kui 40 elektroonilises andmebaasis registreeritud andmed. Tänu dünaamiliselt ajakohastatud veebifunktsioonidele saavad kasutajad jälgida ja kaardistada võõrliikide jaotumist Euroopas ning selekteerida neid liike selliste kriteeriumide alusel nagu nende leiukeskkond (maismaa, mere- või magevesi), bioloogiline klassifikatsioon ning sissetoomisviisid.

Võrgustiku olulisima osa moodustab rohkem kui 16 000 liiki hõlmav kataloog. See Euroopas registreeritud võõrliikide nimestik koostati kättesaadava elektroonilise ja teadusteabe kogumise, kontrollimise ja standardimise teel. Kasutajad saavad võõrliikide geograafilisi võrdlusandmeid uurida ja kaardistada järgmiste elektrooniliste andmebaaside kaudu: Global Biodiversity Information Facility (GBIF), Global Invasive Species Information Network (GISIN) ja Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre (REABIC). Täiendavad andmeesitajad lisatakse järgmiste aastate jooksul.

Võrgustiku veebipõhiste vahendite ja teenuste puhul järgitakse rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid ja protokolle. Andmeid saab kasutada tasuta, kuid need jäävad nõuetekohaselt viidatud ja võrgustikuga seotud allika omandusse.

Uude keskkonda sattunud ehk võõrliikide arv suureneb kogu maailmas. Euroopas registreeritud 16 000 võõrliigist enamik ei ole uue keskkonna jaoks märkimisväärne riskiallikas. Osa neist kohanevad aga nii edukalt, et muutuvad bioloogilisest kurioosumist tõeliseks ohuks, mis võib raskelt kahjustada kohalikke ökosüsteeme, viljasaaki ja kariloomi ning ähvardada kogu keskkonda ja sotsiaalset heaolu. Elupaikade muutmine ja invasiivsed võõrliigid on ka bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kaks peamist põhjust.


Lisateave: http://easin.jrc.ec.europa.eu/