Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi andis loa OÜ-le Tootjavastutusorganisatsioon tegutseda segapakendijäätmete taaskasutusorganisatsioonina.

Alates tänasest, 23. jaanuarist on OÜ-l Tootjavastutusorganisatsioon õigus üle võtta pakendiettevõtete kohustust pakendijäätmete kogumiseks ja taaskasutamiseks. „Eelkõige saavad oma pakendijäätmete kogumise kohustust üle anda ettevõtted, kes lasevad turule pakendatud kaupa,“ ütles Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek.

„Tootjavastutusorganisatsioon toob turule uusi lahendusi ja pakub täiendavaid võimalusi pakendijäätmete kogumiseks,“ ütles Tootjavastutusorganisatsioon OÜ juhatuse liige Kristiina Dreimann. „Ootame oma kliendiks kõiki pakendiettevõtjaid, kes pole veel sobivat organisatsiooni leidnud või soovivad oma tänastele lahendustele alternatiivi,“ lisas Dreimann.

Keskkonnaministri akrediteeringu saanud taaskasutusorganisatsioonina kohustub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ looma pakendijäätmete kogumiskohti. Kogumiskohtade tihedus on kirjas pakendiseaduses ja täpsemad asukohad lepib organisatsioon kokku iga omavalitsusega eraldi.

Kristiina Dreimanni sõnul alustatakse koheselt läbirääkimisi omavalitsustega avalike pakendikogumisvahendite väljapanekuks. „Samuti oleme üheks suureks eesmärgiks võtnud elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmise,“ märkis ta.

OÜ Tootjavastutusorganisatsioon on kolmas pakendijäätmete kogumisega tegelev taaskasutusorganisatsioon Eestis. Selliste taaskasutusorganisatsioonidena tegutsevad Eestis ka MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja MTÜ Eesti Pakendiringlus, kellel on tegutsemisõigus alates 2005. aastast.