Telia lõi pilootprojekti raames käed Eesti idufirmaga PowerUP Energy Technologies, kelle toodetud uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke vesinik-generaatoreid katsetatakse mobiilside tugijaamade toimimise tagamiseks elektrikatkestuste korral.

  • Energeetika
  • 7. oktoober 2022
  • Foto: Telia tehnoloogiajuht Andre Visse ja PowerUP Energy Technologies asutaja Ivar Kruusenberg / Telia

Telia plaanib esimese Eesti telekommunikatsioonifirmana oma mobiilside tugijaamade varutoiteks kasutama hakata rohelist energiat. Uudset lahendust kasutatakse varutoiteallikana juhul kui tugijaamal katkeb ilmast või inimfaktorist tingituna tavapärane toide elektrivõrgust.

Erinevalt diiselgeneraatoritest ei paiska vesinikkütuseelemendil põhinevad elektrigeneraatorid õhku saastavat süsihappegaasi, ei tekita müra ja on hooldusvabad. 

Esimest vesinikul baseeruvat generaatorit katsetati edukalt Telia Raudalus asuva mobiilside masti juures, kus kasutati kahte 1kW võimsusega vesinik-generaatorit ja kahte 9-liitrist vesinikusilindrit.

Praktikas tähendab see, et tugijaam lülitub voolukatkestuse korral mõne sekundiga vesiniktoitele ning tagab niimoodi piirkonnas harjumuspärased mobiilsideteenused kuni 4 tunniks, mille jooksul õnnestub enamasti taastada tavapärane elektritoide. 

Järgmise sammuna on kavas testida vesinik-generaatoreid talveperioodil. Testide eduka läbimise korral on Telial võimalik vahetada oma mobiilsidejaamades fossiilkütustel põhinevad diiselgeneraatoreid uuenduslike vesinik-generaatorite vastu.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul esineb Eestis igal aastal olukordi, kus peamiselt just ilmastikuoludest tingituna tuleb ette elektrikatkestusi.

„Sellistel juhtudel on esmatähtis, et meie klientidele oleks tagatud mobiilsideteenuste toimimine. PowerUP-i poolt välja töötatud vesiniktehnoloogia võiks olla hea ja innovaatiline alternatiiv senistele diiselgeneraatoritele. Tegu on puhta ja keskkonnasõbraliku lahendusega, mis omakorda toetab Telia poolt seatud keskkonnaeesmärke aastaks 2030, kus meie üheks ambitsiooniks on muuta oma tegevus CO2-vabaks,“ lisas Visse.

„Kõikidel suurtel Euroopa telekomiettevõtetel oma arenguplaanidesse sisse kirjutatud fossiilsetest kütustest loobumine ja keskkonnasõbralikumale tehnoloogiale üleminek, sest Euroopa Liidu direktiivide järgi tuleb aastaks 2030 vähendada CO2 emissiooni 50% ja 2050. aastaks viia see nullini või negatiivseks. Vesinik, mis on tänu rohepöördele ka kütusena järjest rohkem kättesaadav, mängib selle juures järjest suuremat rolli,“ lausus PowerUP Energy Technologies asutaja Ivar Kruusenberg. 

Vesinik-kütuseelemendil töötavate kaasaskantavate generaatorite uuenduslikkus seisneb just nende keskkonnasõbralikkuses. PowerUP elektrigeneraatorid kasutavad elektri tootmiseks vesinikku, mis ei saasta keskkonda. Elektritootmise ajal ei eralda PowerUP elektrigeneraatorid õhku saastavaid süsinikuheitmeid vaid ainult veeauru.

Lisaks on vesinik-generaatorid võrreldes tänase lahendusega kompaktsed ja ei tekita müra nagu näiteks diiselgeneraatorid, mistõttu saab neid kasutada elektri tootmiseks siseruumides. Vesinik-generaatorid on erinevalt diiselgeneraatoritest praktiliselt hooldusvabad. Seetõttu on vesinik-generaatori hoolduskulud iga aasta sadu eurosid väiksemad kui tänase lahenduse puhul.

Ka on uued loodussõbralikud elektrigeneraatorid kaasaskantavad, kaaludes näiteks 1 kW generaatori puhul vaid 26 kg.

„Kui vesinik muutub järjest kättesaadavamaks, on selle tehnoloogia kasutusalad energia saamiseks lõputud. Seda saaks kasutada nii kriitiliste infrastruktuuriga objektide puhul nagu on seda telekommunikatsiooniettevõtete tugijaamad, haiglad ja veepumplad, aga ka näiteks büroohoonetes, mis peavad seaduse järgi sageli generaatoritega varustatud olema, samuti elektrivõrgust sõltumatutes off-grid süsteemides, matkaautodes jne,“ selgitas Kruusenberg vesinikul baseeruvate elektrigeneraatorite kasutusvõimalusi.

Ta lisas, et üks väga oluline eelis vesinikul baseeruva energia kasutamisel on ka energiasõltumatus fossiilseid kütuseid tootvatest riikidest, mis on tänast maailmapoliitilist olukorda arvestades kriitilise tähtsusega.