Eestis saadetakse valimiste eel laiali üle 800 000 valijakaardi ja seda enamjaolt posti teel. Samas on tegemist üksnes informatiivse teatega, mida ei pea ka valima minnes kaasa võtma. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) soovitab vajaliku info kättesaamiseks kasutada teist võimalust – elektroonilist valijakaarti.

E-valijakaart täidab sama ülesannet, mis paberkaart, kuid see saadetakse valijale tavaposti asemel e-postiga. Seda ei pea välja printima ega valimisjaoskonnas hääletamiseks kaasa võtma; samuti ei eelda e-valijakaart elektroonilist hääletamist.

Elektroonilise valijakaardi saab väga lihtsalt iga inimene tellida endale riigiportaalist eesti.ee. E-valijakaart aitab säästa looduskeskkonda ning maksumaksja raha. 885 000 valijakaardi valmistamiseks kulub EMSLi andmetel ca 2,3 tonni paberit, mille valmistamisel tekib ligi 72200 liitrit reovett ja 1033 tonni tahkeid jäätmeid.

Valimiste eel teavitab riik iga valimisealist inimest sellest, kus, kuidas ja millal on tal võimalik hääletada. See info edastatakse eranditult igale valijale personaalse valijakaardi abil, olenemata sellest kas ta plaanib minna valima või mitte.