Keskkonnaministeeriumilt eelmisel nädalal akrediteeringu saanud Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) alustab pakendite kogumist ja taaskasutusse suunamist. Tootjavastutusorganisatsioon on kolmas Eestis tegevust alustanud pandiga koormamata pakendijäätmete taaskasutusorganisatsioon.

„Uue organisatsiooni asutamise tingis vajadus pakkuda ettevõtetele rohkem valikuvõimalusi pakendite ringlusse suunamiseks,“ ütles Tootjavastutusorganisatsioon OÜ juhatuse liige Kristiina Dreimann. „TVO toob turule tasakaalu ning tänu tekkivale konkurentsile muutub pakendite taaskasutusprotsess üle Eesti tõhusamaks. Ootame oma kliendiks kõiki pakendiettevõtjaid, kes pole veel sobivat organisatsiooni leidnud või soovivad oma tänastele lahendustele alternatiivi,“ rääkis Kristiina Dreimann.

„Pakendiseadusest lähtuvalt suurenesid alates käesolevast aastast kohustuslikud taaskasutusse suunatavate pakendite kogused. Pakume personaalseid lahendusi nii pakendiettevõtjatele kui ka läbi kohalike omavalitsuste Eesti elanikkonnale, kes soovivad maksimaalse osa jäätmetest taaskasutusse suunata. Täpsema informatsiooni ning konkreetse pakkumise küsimiseks palume saata e-mail aadressile info@tvo.ee,“ ütles Kristiina Dreimann.

TVO hakkab korraldama pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja taaskasutusse suunamist terves Eestis. TVO alustab läbirääkimisi omavalitsustega avalike pakendikogumisvahendite väljapanekuks. TVO tegevuse üheks eesmärgiks on ka  elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine.

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on taaskasutusorganisatsioon, kellel on õigus üle võtta pakendiettevõtete kohustust pakendijäätmete kogumiseks ja taaskasutamiseks. Vastavalt Keskkonnaministri akrediteeringule kohustub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ looma pakendijäätmete kogumiskohti. Kogumiskohtade tihedus on kirjas pakendiseaduses ja täpsemad asukohad lepib organisatsioon kokku iga omavalitsusega eraldi.

Loe lisaks:
http://tvo.ee