Triin Noorkõiv: "Sel aastal algab kooliaasta kõigi jaoks!"

Koos õpilaste ja õpetajatega alustavad tänavu kooliteed ka mitmed sajad külalisõpetajad – inimesed väljastpoolt kooli, kes soovivad jagada oma kogemusi ning panustada Eesti haridusse. Algatus „Tagasi kooli“ pakub järjepidevat tuge, et huvilised külalisõpetajad ja kooliõpetajad võiksid üksteist üles leida ning õpilaste jaoks põnevaid tunde ja muid ettevõtmisi ellu viia.

Alates septembrist saavad aadressil www.tagasikooli.ee asuda tegutsema nii uued huvilised õpetajad ja külalisõpetajad kui need, kes juba kevadel registreerusid. „Tagasi kooli“ infosüsteem võimaldab kaardistada oma huvid ning seejärel otsida oma soovide järgi koostööpartnereid, et ühised koolitunnid teoks teha.

Lisaks üksikisikutele on algatusega liitunud ka ettevõtteid, kodanikuühendusi ja avaliku sektori organisatsioone, kus pakutakse ühiselt välja oma kompetentsil põhinevad teemasid. Näiteks jõuavad sel viisil sügisel kooli energiasäästuteemad ja elamused, rahatarkus ning teadmised kuriteoennetuse, reisimise, hõimurahvaste ja kultuuripärandi kohta.

„Igal inimesel on roll uue põlvkonna hariduses. Kui õpilaste heaks tegutsevad õpetaja ja külalisõpetaja koos, siis sünnib sellest lisaväärtus. See on nagu arvutuskäik, kus üks pluss üks annab tulemuseks rohkem kui kaks,“ ütles „Tagasi kooli“ algatuse eestvedaja Triin Noorkõiv. „Oma õige koha saab leida kõige erinevamatele teemadele, sest õppekava haarab elu kogu mitmekesisuses. Nii on tundides käsitletud muu hulgas nii elukogemusi ja valikute tegemist kui tarka tarbimist, elektrimasinaid ja Taekwon-dot".

„Igaühel meist on kogemusi ning teadmisi, mida jagada. Seega ei maksa karta, et külalisõpetajaks olemine eeldab teatud kindlaid isiksuseomadusi või oskusi,“ ütles Ulla Ilisson, mitmekordne külalisõpetaja ja Swedbanki jaepanganduse divisjoni juht Eestis. „Tulla oma igapäevasest töökeskkonnast välja ning jagada teadmisi tulevastele tegijatele on väga rikastav kogemus,“ lisas Ilisson.

„Tagasi kooli“ eesmärk on aidata kaasa koolide ja ülejäänud ühiskonna koostöö suurenemisele. Algatus on ellu kutsutud 2007. aastal Sihtasutus Noored Kooli poolt.

Eesti Vabariigi Presidendi toetusega on ettevõtmine jõudnud tuhandete huvilisteni ning on jätkanud kasvamist sellest ajast peale. Algatust veavad eest Noored Kooli programmi vilistlased Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin. „Tagasi kooli“ uue infosüsteemi arendamisprojekti rahastasid regionaalministri valitsemisala, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Swedbank, „Tagasi kooli“ algatuse strateegiline partner.