21. jaanuaril kell 11.00 kaitseb Erik Väli TTÜ mäeinstituudis doktoritööd teemal: „Freeskombainil põhinev optimaalne keskkonnasäästlik avakaevandamise tehnoloogia“.

Eesti põlevkivi tootmise tulevik on tihedalt seotud olemasolevate varudega ning ka rahvusvahelise nafta hinnaga. Põlevkivi tootmise, selle ümbertöötlemise ning kasutamise tehnoloogiad arenevad pidevalt. Et järgida kaasaja keskkonna ja majanduslike nõuete täitmist, on vajalik arendada erinevaid tehnoloogilisi lahendusi.

Doktoritöö eesmärgiks  on uute tehnoloogiate väljatöötamine oluliste keskkonnamõjude vähendamiseks põlevkivi kaevandamisel, ümbertöötlemisel ja tarbimisel.

Erik Väli töötas välja avakaevandamiseks sobiva uudse kaevandamisviisi. Majanduslikult kasulik ja keskkonda säästev kaevandamisviis põhineb maailmatasemel kõrgselektiivsel väljamisel Wirtgen 2500 SM tüüpi freeskombainiga. Uus kaevandamisviis võimaldab vähendada põlevkivi kadusid kaheteistkümnelt protsendilt viie protsendini, samuti tõsta toodangu kvaliteeti.

Toodangu kvaliteedi tõstmine  suurendab põlevkiviõli saagist  ja katelde kasutegurit kolmekümne protsendi võrra. Selle tulemusena väheneb õhku paisatav CO2 kogus  kuni kakskümmend protsenti ja tuha hulk kuni viisteist protsenti.

Erik Väli väljatöötatud põlevkivi kaevandamise parim võimalik tehnoloogia on praktikas edukalt katsetatud. Doktoritöö analüüsib ka riskide juhtimist olemasolevate geoloogiliste andmete kvaliteedi hindamiseks.

Erik Väli on avaldanud artikleid uuest väljamistehnoloogiast artikleid nii Eesti kui ka välismaa teadusväljaannetes, ta on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel ja sümpoosionidel.