Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus pöördub Teie poole kutsega osaleda „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014" vabatahtliku tegevust puudutava osa koostamisel.

Arengukava valmib Siseministeeriumi tellimusel Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse eestvedamisel koostöös mitmete institutsioonidega sh Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusega.

Meie (VTA) ülesanne on täita arengukava see osa, mis puudutab vabatahtlikku tegevust. Seoses sellega kogume ideid ja nõuandeid nendelt ühendustelt, kes vabatahtlikke kaasavad ehk ühendustelt, kelle edukus sõltub vabatahtliku tegevuse valdkonna heast käekäigust.

Teema käsitlemiseks soovime kutsuda kokku kaks arutlusgruppi. Üks  arutlusgrupp  toimub Tallinnas, teine Tartus. Aega oleme arutluseks planeerinud kuni 3 tundi. Esimene tund teeb VTA juhata Tuulike Mänd ülevaate hetke olukorrast ja senisest tehtud tööst, ülejäänud kaks tundi on aega aruteluks ja ideede genereerimiseks.

  • Tallinnas 17. mail algusega kell 16.30
  • Tartus 18. Mail algusega kell 16.00

Kes soovib osaleda, esindades kas mõnda organisatsiooni või iseennast, siis palun kirjutage rasmus@vabatahtlikud.ee . Kohtade arv on piiratud!