Paljud vabaühendused on avastanud endale viimaste aastate jooksul vabatahtlikud, kui potentsiaalse võimaluse oma organisatsiooni missiooni tõhusamaks täitmiseks.

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus (VTA) käivitab juunis Vabaühenduste Fondi toel mentorprogrammi, et aidata vabaühendustel vabatahtlikke oskuslikult värvata ja juhtida, nii et sellest tõuseks maksimaalselt tulu nii organisatsioonile kui vabatahtlikule.

Mentorprogramm, milles saavad osaleda 5 organisatsiooni, kestab 6 kuud. Programmi lõpuks valmib osalevatel organisatsioonidel praktiline ja strateegiline vabatahtlike programm ning saavad kaasatud uued vabatahtlikud. Programmi kandideerimise tähtaeg on 7. juuni.

Mentorprogrammi on oodatud osalema Eestis registreeritud vabaühendused, kes soovivad oma missiooni tõhusamaks täitmiseks kaasata vabatahtlikke. Mentorprogrammi võetakse vastu viis organisatsiooni, kes vastavad programmis osalemise eeldustele. Organisatsioonid valib välja vabatahtliku tegevuse nõukoda.

Lisainformatsioon: vabatahtlikud.ee/vta