Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse eesmärk on luua ühendustele parimad võimalused vabatahtlike kaasamiseks. VTA alustab juunis 2010 Vabaühenduste Fondi toel mentorprogrammi, mille eesmärk on tõsta vabaühenduste suutlikust vabatahtlike kaasamisel.

Kas olete jõudnud oma organisatsiooni arenguga olukorda, kus soovite läbimõeldult kaasata vabatahtlikke oma eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks? Sellisel juhul on see mentorprogramm abiks just teie organisatsioonile!

Mentorprogrammi on oodatud osalema Eestis registreeritud vabaühendused, kes soovivad oma missiooni tõhusamaks täitmiseks kaasata vabatahtlikke. Mentorprogrammi võetakse vastu 5 organisatsiooni, kes vastavad programmis osalemise eeldustele. Organisatsioonid valib välja vabatahtliku tegevuse nõukoda.

Eeldused programmis osalemiseks

  1. Ühendus tegutseb avalikes huvides. See tähendab, et tema tegevusest on eelkõige kasu ühiskonnale ning ka inimestele, kes ei kuulu tema liikmeskonda.

  2. Ühendusel on olemas inimene (palgaline töötaja või vabatahtlik), kes saab panustada vabatahtlike programmi vähemalt 3 tundi nädalas.

  3. Ühendusel on võimalik tasuda programmis osalemise eest 1500.- krooni osalustasu.

Kandideerimiseks saada  programmis osalemise motivatsioonikiri ja organisatsiooni lühitutvustus aadressil: rasmus@vabatahtlikud.ee . Lisaks kirjuta lühidalt, et milliste tegevuste jaoks te soovite vabatahtlikke kaasata.

Mentorprogrammi kandideerimise tähtaeg on 1.juuli 2010.

Mentorprogramm kestab kokku 6 kuud, mille lõpuks on igal osaleval organisatsioonil koostatud vabatahtlike programm ja kaasatud on uued vabatahtlikud.

Mentorprogramm algab 2-päevase sissejuhatava baaskoolitusega vabatahtlike kaasamise ja juhtimise teemal. Edasi koostatakse igale organisatsioonile tegevuskava, mille täitmist nõustavad VTA mentorid. Tegevuskava koosneb nii vabatahtlike juhtimise strateegiast kui värbamise kommunikatsioonikavast.

vyfProjekti toetab Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

Lisainfo: 
Rasmus Pedanik 
Tel: 55566489 
rasmus@vabatahtlikud.ee