4. novembril toimub Keskkonnateabe Keskuses järjekordne seirefoorum, mille eesmärk on tutvustada riikliku keskkonnaseire programmi arenguid ja tulemusi. Foorum keskendub igal aastal ühele kindlale teemale ja seekord on ettekanded pühendatud sisevete seirele.

Foorumi sissejuhatavates ettekannetes tutvustatakse riikliku keskkonnaseire olemust ja vajadust, samuti erinevate asutuste rolli riiklikus keskkonnaseires. Foorumi käigus antakse ülevaade ohtlike ainete esinemisest pinnavees, joogivee kvaliteedi probleemidest, hüdroloogilise seire tulemustest ja üleujutuste temaatikast. Samuti tutvustatakse veemajanduskavade veeseireprogrammi aastateks 2010-2015. Eraldi ettekannetes käsitletakse Eesti jõgede, suurjärvede (Peipsi ja Võrtsjärv) ning väikejärvede seisundit. Ettekannetega esinevad Eesti Maaülikooli, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi, Terviseameti, Balti Keskkonnafoorumi ja Keskkonnateabe Keskuse spetsialistid.

Keskkonnateabe Keskus täidab koostöös Keskkonnaministeeriumiga riikliku keskkonnaseire koordinatsiooniga seotud ülesandeid, mille hulgas on ka avalikkuse teavitamine keskkonnaseire sisust ja tulemustest. Iga-aastane avalikkusele suunatud seirefoorum pakubki ühe võimaluse tutvuda mõne keskkonnaseire seisukohalt olulise valdkonnaga. Seirefoorumile on oodatud kõik, kel Eesti keskkonnaseisundi ja sisevete seire vastu põhjalikum huvi. 

KIIRUSTAGE - üritusele on registreerida võimalik kuni 1. novembrini 2010 aadressil: keskkonnainfo.ee/registreerumine.php või e-posti teel: info@keskkonnainfo.ee

Päevakava: keskkonnainfo.ee