Inseneeria-, tehnoloogia- ja loodushuvilised noored saavad 4. juulini kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) uule maapõueressursside erialale, nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Droone, 3D virtuaalmaailma ja moodsat tehnikat sisaldava õppe eesmärk on valmistada noori ette tehnoloogiliselt järjest keerukamate maapõue- ja ehitusprojektide elluviimiseks.

  • Maamajandus
  • 26. juuni 2018
  • Foto: TTÜ Noored geoloogid praktikumis

Geoloogia instituudi teadlase Rutt Hintsi sõnul on uue eriala avamise taga tööturu kasvav nõudlus maapõuega seotud tipp-spetsialistide järele. Hintsi sõnul ootavad lähiaastatel uue põlvkonna geolooge ja mäeinsenere tehnoloogiliselt järjest keerukamad megaprojektid nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas Tallinn-Helsingi tunnel, Rail Baltica ja  Balticconnector.
 
“Nii ehitusgeoloogiliste arendusprojektide kui ka mäetööstuse tehnoloogia on jõudnud täna tasemele, kus kaeveplaanid pannakse paika peamiselt IT abil ning töö teostamine toimub tihti juba eelprogrammeeritud seadmetega. Seetõttu vajab töö maavaradega üha enam just infotehnoloogiaga seotud teadmisi, millele keskendutaksegi uues maapõueressursside õppes,” kirjeldas Hints.
 
Uue eriala õppetöös saavad tudengid moodsaimat tehnoloogiat Hintsi sõnul ise järgi proovida. Nii näiteks saavad noored praktiseerida, kuidas luua 3D abil maa-aluste objektide mudeleid ja projekteerida valmis maa-ala sisemus ilma seda avamata või kuidas droone lennutades kaevandusala analüüsida ja elektronmikroskoobi abil maakide mikroosakesi defineerida. Lisaks keerukatele insenerlahendustele ning geoloogilistele projektidele võimaldab taoline erialane kompetents luua väärtust ka mujal -- näiteks kliima-uuringute, okeanograafia, keskkonnatehnoloogia või säästva arenguga seotud erialadel.
 
“Kuna põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava täna geoloogia või mäenduse teemasid üldiselt ei sisalda, ei pruugi noored täna veel teada, mida maapõueressursside eriala endast kujutab. Samas avanevad eriala õppuritele juba ülikoolipingis ahvatlevad pakkumised tööandjatelt nii Eesti kui välismaa mäetööstusettevõtetest, projekteerimis- ja ehitusfirmadest, kes erinevate stipendiumite ja tööpakkumistega tudengeid juba koolipingist enda juurde praktiseerima meelitavad,” tõi Hints välja ja lisas, et just rahvusvaheliste karjäärivõimaluste tõttu sisaldab uus maapõueressursside magistrieriala ka ingliskeelset õpet välismaiste lektoritega.
 
Maapõueressursside erialale sisseastumiseks on bakalaureuseastmes nõutav laia matemaatika riigieksami/TTÜ matemaatika katse ja eesti keele riigieksami kokku vähemalt 100-punktine summa ning sisseastumise avalduse esitamine SAIS keskkonnas või TTÜ peamajas (Ehitajate tee 5, Tallinn). Eriala magistriõppesse sisseastumiseks on vajalik eelnevat kõrgharidust valdkonnaga seotud erialal ning vähemalt 51-punktist tulemust sisseastumisvestluselt, õppima asumise sooviavalduse saab samuti esitada SAIS keskkonnas või TTÜ peamajas.
 
TTÜ geoloogia instituut kuulub tehnikaülikooli loodusteaduskonda ning ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse ja geoloogia spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende jätkusuutlikuks majandamiseks.