Aprilli alguses Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnainspektsiooni koostöös algatatud pakendiettevõtjate kontrollimisel selgus, et mitmed ettevõtjad võivad olla Pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmisest mööda hiilinud.

Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse ning pakendiaktsiisi seaduse täitmise kontrollimisel tekkis Maksu- ja Tolliametil 119 Eesti ettevõtte puhul kahtlus, et nad ei ole pakendijäätmete taaskasutamise kohustust korrektselt täitnud. Nüüd tuleb neil ettevõtetel tõestada seaduse täitmist või maksta riigile pakendiaktsiisi.

Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) juhatuse liikme Krstiina Dreimanni sõnul saab TVO aidata ettevõtjail oma pakendijäätmetega seotud kohustusi täita, kuid seda alles hetkest, kui ettevõtted oma kohustused neile delegeerivad. „Oluline on märkida, et meil puudub õigus ettevõtjatele tagasiulatuvalt teenust osutada,“ rõhutas Dreimann.

„TVO-l on keskkonnaministri akrediteeringuga tulenev õigus aidata ettevõtjaid, kes toovad maale pakendatud kaupu või ise oma tegevuse käigus kaupu pakendavad ning müüvad neid Eesti turule. Ettevõtjad saavad meile oma kohustused üle anda kirjaliku lepingu sõlmimisega,“ rääkis Dreimann.

Ettevõtjatel on võimalus ka ise oma kohustusi täita, kogudes oma kaupade pakendid ja neist tekkivad pakendijäätmed kokku ja suunates need taaskasutusse. „Kui ettevõte otsustab ise pakendijäätmeid sorteerida, on tal tänaseid kokkuostuhindasid arvestades sageli võimalik teenida kulu asemel hoopis korralikku lisatulu,“ tõi Dreimann välja.

Pakendiaktsiisi maksmine on samuti üks võimalus, kuid see on Dreimanni sõnul ettevõtjale kõige kulukam ja ei täida eesmärki, et pakendijäätmed siiski taaskasutusse jõuaks.

Dreimanni sõnul tundub, et kõik pakendiettevõtted ei tea veel oma võimalusi ja kuna seni riigipoolset aktiivset kontrolli ei tajutud, ei ole ka kohustuste täitmisesse väga tõsiselt suhtutud.

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse kohaselt peavad ettevõtjad, kes toovad maale pakendatud kaupu või kes oma tegevuse käigus pakendavad kaupu ja müüvad neid Eesti turul, oma kaupade pakendid ja neist tekkivad pakendijäätmeid kokku koguma ja taaskasutama seadusest tuleneval määral, selle üle arvestust pidama ning andmed riiklikule pakendiregistrile esitama. Ettevõtja võib need kohustused kirjaliku lepingu alusel üle anda ka akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile.