24.-26. märtsini toimub Ungaris EL keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine, mis keskendub seekord veeressursside kaitsele ja säästvale veemajandusele, teatas Keskkonnaministeerium.

Kohtumise temaatika jätkab kahe eelneva liikmesriigi, Hispaania ja Belgia, eesistumisaja prioriteetidega.

Ungari kui Euroopa Liidu eesistuja veepoliitikat puudutav huvi on suurendada olulisemate veemajandusteemade sidumist EL muude valdkondade poliitikatega, eriti aga säästva arengu strateegiaga, ühtekuuluvuse poliitikaga aga ka transpordi-, energia- ja põllumajanduspoliitikaga.

Kohtumisel on kavas arutada teemasid nagu kliimamuutused ja veepoliitika, äärmuslike hüdroloogiliste sündmuste integreeritud ohjamine, looduslike ressursside tõhus kasutus, ökosüsteemi teenuste roll, rahvusvahelise koostöö tähtsus, vesi teistes EL poliitikates ja Euroopa veepoliitika tulevik.

Eestit esindab kohtumisel Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, asekantsler Allan Gromov ja EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna spetsialist Kersti Liivorg.