UniCrediti Group käivitas koostöös WWFiga (Maailma Looduse Fond) keskkonnaprogrammi, et vähendada CO2 heitmeid 2020. aastaks 30 protsendi võrra ning toetada sellega Euroopa Liidu seatud eesmärke, mis on tuntud kui “20-20-20". Ühtlasi töötab pangandusgrupp välja mudeli laenuportfelli keskkonnamõju mõõtmiseks.

Seoses keskkonnaprogrammiga arendab UniCredit Group koos WWFiga 2009. aastal välja uuendusliku mudeli pangandussektoris, mis mõõdab laenuportfelli tegelikku keskkonnamõju, arvestades kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist. See teeb võimalikuks arvestada laenuotsuste tegemisel keskkonnakriteeriumitega, millega UniCredit omakorda panustab loodussõbraliku majanduse arengusse.

UniCrediti ja WWFi sõlmitud strateegilise koostöölepingu sisuks on integreerida keskkonnasõbralik, jätkusuutlik ja kliimamuutuste vastu võitlev poliitika ka pangandussektorisse, mis on kooskõlas UniCredit Groupi juhataja Alessandro Profumo visiooniga teha grupist jätkusuutlikkuse vallas juhtiv organisatsioon Euroopas. UniCredit Group näeb võimalusi ennekõike oma kontorite ja filiaalide töö keskkonnasõbralikumaks muutmises, samuti kaudsete heitmete osas, mis puudutavad laenu- ning investeerimispanganduse tegevust.

„Meie kliimamuutuse strateegia rajaneb eriliste poliitikate rakendamisel pangandusäris ning meie keskkonnaalase jätkusuutlikkuse programmi arendamisel, pidades silmas kolme aspekti: grupi pangandustegevusest lähtuvate sisemiste heitmete vähendamine, laenutegevusega soetud finantseeringute heitmete vähendamine ning spetsiaalsete algatuste ja projektide juurutamine eesmärgiga tõsta grupi töötajate keskkonnateadlikkust. Lisaks toetame sektori algatusi ning rahvusvahelisi protokolle, mis lähtuvad samadest eesmärkidest,“ ütles UniCrediti juhatuse esimehe asetäitja Paolo Fiorentino.

UniCrediti keskkonnaalane tegevusplaan sisaldab tegevusi, et vähendada panga kontorite ja filiaalide CO2  heitmete määra 2020. aastaks 30 protsendi võrra (keskpikas perspektiivis aastaks 2012 15 protsenti). Esimeseks sammuks on grupi tegeliku „ökoloogilise jalajälje“  hindamine, kasutades selleks keskkonnaauditit grupi pangandustegevuses tekkivate otseste heitmete mõõtmiseks.

Teine strateegiline ja integreeritud sammas on põhjalik keskendumine finantseeritud projektide heitmetele, millega kaasneb mainitud laenuportfelli keskkonnamõju mõõtmise mudel. Samuti toetatakse energia kokkuhoidu ning taastuvenergiaga seotud laenamist, sest grupp on hästi teadlik kesksest rollist, mida finantsvõimendust pakkuv krediidiasutus saab mängida teel säästlikuma majanduse poole.

Uus laenutoode toetab madalat energiakulu
Antud projekti raames on koostöös WWFiga välja töötatud esimene uuenduslik, madalat energiakulu toetav toode: House Efficiency on laenutoode, mis algfaasis on mõeldud UniCrediti töötajatele Itaalias. See käivitub lähipäevil ning laieneb ka teistesse riikidesse, kus grupp tegutseb. Tegu on soodsa laenuga, mida toetab energiakonsultatsiooni teenus. Laenuga kaasneb tegelik kasu, nagu näiteks väiksemad kütte- ja elektriarved ning CO2 heitmed, mida jälgitakse ning kajastatakse raportites.

Näiteks keskmisel Itaalia perekonnal tarvitseb investeerida oma kodude energiakokkuhoidu 4000 eurot, selleks et vähendada CO2 heitmeid aastas keskmiselt ühe tonni võrra. Väikesed ja keskmise suurusega (SMEd) ettevõtted vähendaksid oma CO2 heitmeid aastas 12 tonni võrra, investeerides 10 000 eurot.

Ühe miljoni euro eest energiakokkuhoiuks väljastatud laenudega kaasneb märgatav CO2 heitmete vähendamine, täpsemalt:

-              majapidamistes ligikaudu 250 tonni – sama koguse CO2 heitmeid toodab aastas 110  autot kogukilometraažiga 1,6 miljonit kilomeetrit.

-              SMEdes ligikaudu 1200 tonni, mis vastab 300 edasi-tagasi lennu CO2 heitmete määrale liinil Rooma – New York.

"Toetame UniCrediti soovi tõhusalt integreerida keskkonnakaitse küsimused grupi üldstrateegiasse. 2009. aasta on WWF nimetanud kliima-aastaks ja oleme hea meelega valmis aitama UniCreditil oma teadmiste ja kogemustega ellu viia planeeritavat ambitsioonikat programmi. Euroopa juhtiva  panganduskontserni pühendumus vähendada CO2 heitmeid on igati teretulnud. Juhtides investeerimis- ja krediidiportfelli et pakkuda laenuvõimalusi ja finantstuge kõige tõhusamatele sektoritele mängib strateegilist rolli kliimamuutusega võitlemisel,“ ütles WWFi peadirektor Itaalias Michele Candotti.

 “2009. aasta on kliimamuutuse mõttes oluline aasta, mil kõiki riigijuhte kutsutakse üles otsustele, mis toetaksid võitlust globaalse kliima soojenemisega. Kopenhaagenis toimuva ÜRO kliimamuutuse konverentsi lõppeesmärgiks on sõlmida ühine kokkulepe, mis kinnitab kõige panust sellesse võitlusesse,” lisas WWFi globaalse kliimasoojenemise vastu võitlemise initsiaator Kim Carstensen.

“Isegi praeguses olukorras ei tohi me unustada, et peame oma äritegevust arendama vastutustundlikult käitudes, teades et jätkusuutlikkus on võti meie ja meie laste tulevikku ning keskkonnakaitse ei ole mitte ainult missioon, vaid ka oluline ärivõimalus,” rääkis Paolo Fiorentino.