Kui United Airlines`i Airbus 319 startis Denveri rahvusvahelisest lennujaamast eelmise neljapäeva hommikul, paistis see nagu iga teinegi rutiinne lend. 

Aga see õhusõit oli esimene kommertslend, mida tehes kasutati alternatiivseks kütuseks olevat sünteetilist kütust, mis on valmistatud looduslikust gaasist.  

Kütus on tuntud nime all RenJet ja see ei toetu petrooleumile. Tootja Rentech väidab, et see on biolagunev ja puhtamalt põlev kui tavaline kütus. Seda võib kasutada ka ükskõik millises diiselmootoris ilma, et midagi muuta oleks vaja. 

„Lend kinnitab meie oletusi, kuidas taoline kütus võiks toimida kommertslennukis. See on järgmiseks sammuks, et soosida konkurentsi kütuse tarneahelas, et edendada energia turvalisust, keskkonnasõbralikkust ja luues uusi rohelisi töökohti,“ ütles Joseph Kolshak, United Airlines´i juhtivtöötaja. „United Airlines jätkab alternatiivsete kütuste kasutamise toetamist. Me soovitame USA valitsusel ja investeerimisühingutel täiendavalt otsida lõppevatest maavaradest saadavale energiale alternatiive," lausus Kolshak.

United viis eelmise nädala lennu läbi selleks, et testida tulemuslikkust ja keskkonnaalast kasu sünteetilise kütuse kasutamisel. Lennul viibis 19 inseneri ja see tõusis 11,8km kõrgusele. Täielik analüüs tulemustest valmib 10 päeva jooksul.  

Testlend oli võtmeks sõlmitud kokkuleppele (Memorandum of Understanding), et alustada sünteetilise kütuse kasutamist ärilendudel. Rahvusvaheline Standardite Organisatsioon (ASTM International) peab sellise kütuse kasutamist reisilennukitel ohutuks.

Üks faktor, mis võib kliendile oluline olla, on sünteetilise kütuse hinnamõju. Kui nafta hinnad on kõrged, siis võib selline kütus tavalisest kütusest säästlikum olla. Suur hulk lennufirmasid on viidanud kütuse hindadele kui peamisele põhjusele, miks tõstetakse pagasitasusid ja einete hindasid lennureisidel. 
 

Allikas:

Trey Granger „United Airlines Conducts Test Flight Using Synthetic Fuel“ Earth911.com