USA Energiaministeerium on allkirjastanud lepingud 16 firmaga, et vähendada föderaalhoonetes energia ja vee tarbimist. Lepingud on piiratud 5 miljardi dollari suuruse summaga firma kohta.

Firmade poolt prognoositud kulutuste tasuvusaeg baseerub eeldavatel energia ja vee säästu kogustel. Energia säästmise lepingu mahus kavandavad firmad ka ehitamise ning hangivad projektile vajaliku finantseeringu. Projektides sisaldab peale energia efektiivsuse veel taastuvenergia ja veekaitse tehnoloogiaid. Lepingutes on  keelatud tehnoloogia alased piirangud.

Plaanitavad meetmed peavad parandama föderaalkasutuses olevate USA-s ja ka mujal paiknevate hoonete haldamise efektiivsust  ning teenuseid.

USA 2005.a. Energia Poliitika Seadus ja 2007.a. Energia Sõltumatuse ja Turvalisuse Seadus nõuavad föderaalteenustelt aastaks 2015 energiatarbimise vähendamist 30% ja veetarbimise vähendamist 16%. Taastuvenergia 7,5 % ulatuses kasutamise nõue on kehtestatud aastaks 2013.

Allikas: Cleantech Forum XXI