Läänemere päeva raames paigaldati augusti eelviimasel nädalal Põhja-Tallinna rannaaladele spetsiaalsed prügikastid, et vältida suitsukonide sattumist merre. Kastidesse kogutud konid saavad hiljem uue elu 3D printimise materjalina. Tegu on esialgu katseprojektiga, mis kestab kaks kuud.

„Iga aasta jõuab loodusesse pea 80 tonni sigaretifiltreid, mis ei lagune ja milles sisalduvad toksilised ained satuvad kaarega taaskord läbi mereloomade inimeste toidulauale. Loodan, et spetsiaalsed konikastid aitavad vähendada selle laialdase mereprügi teket,“ ütles abilinnapea Joosep Vimm. „Projekti teeb eriti põnevaks see, et lisaks vaid konide kokku korjamisele rannast töödeldakse need ümber komposteeritavaks 3D printimise materjaliks ning niimoodi vähendatakse ka plastjäätmete tekkimise probleemi,“ lisas Vimm.

Suitsukonid on Läänemere üks kõige laialdasem mereprügi liik. Enamik Läänemerest ja rannikualadelt leiduvatest jäätmetest on lisaks plastikule just suitsukonid ja sigaretifiltrid, mis on toksilised ja ei biolagune. Üks suitsukoni võib mürgitada kuni 1000 liitrit vett ning konist vette eritatud mürkained võivad seal püsida kuni 10 aastat, olles vee-elustikule surmavalt kahjulikud.

Konikastide asukohad valiti välja koostöös Põhja-Tallinna Valitsusega. Kastid paigaldati esialgu kaheks kuuks Stroomi rannaparki, Pikakari rannas Katariina kaile ja kalurite slipi juurde, Kalaranna uue promenaadi äärde, Kopli liinide promenaadi äärde, Lennusadama juurde ning Linnahalli kaile, kus avatakse lähiajal ka väliterrassiga kohvik. Ühtekokku pannakse linnaruumi 20 konikasti.

Projekti viib läbi Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond koostöös Filaret OÜ-ga. Filaret OÜ on ringmajanduse põhimõtteid järgiv ettevõte, kelle suitsukonide kogumisteenus on unikaalne. Konijäätmed aidatakse tänavatelt ja loodusaladelt eemaldada, et need siis ümber töödelda keskkonnasõbralikuks komposteeruvaks 3D printimise materjalilõngaks. Filaret teeb koostööd ka Tallinna Sadama ning Tallinna Lennujaamaga.

Suitsukonikastid pandi üles 25. augustil toimunud Läänemere päeva raames ning võetakse maha oktoobri lõpul. Kui projekt osutub edukaks, ostetakse tulevikus suitsukonikastid välja ning paigaldatakse need Tallinna mere- ja jõeäärsetele aladele laiemalt.