Koolikava toetuse eesmärk on pakkuda lasteaia- ja koolilastele puu- ja köögivilja ning piima ja piimatooteid. 1. augustist võetakse toetuse andmisel kasutusele lihtsustatud kulumeetodi ehk ühikuhinna arvestus.

„Muudatuste eesmärk on teha toetuste määramine ja kontroll lihtsamaks, täpsemaks ja kulutõhusamaks,“ selgitas regionaalminister Piret Hartman.

Ühikuhinna arvestus muudab toetusmäärade arvestuse täpsemaks ja lihtsustab halduskontrollide läbiviimist. Ühikuhindadele üleminekuga kaasnevad mõned muutused toetuse andmisel, kuid sisuliselt säilivad varem kehtinud toetuse põhimõtted ning säilib ka toetuse u 3,2 miljoni eurone eelarve.

„Koolikava toetuse pakkumine on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile väga oluline, mistõttu säilib koolikava toetuse riiklik eelarve varem kinnitatud mahus,“ lisas regionaalminister.

Muudatused koolikava toetuse määruses puudutavad nii puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete pakkumise toetust kui ka kaasnevate haridusmeetmete toetust.

Puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete pakkumise toetuses tehakse kolm peamist muudatust.

Toetuse andmisel asendatakse abikõlblike kulude põhisus edaspidi lihtsustatud kulumeetodi – ühikuhindadega:

  • portsjon puu- või köögivilja on vähemalt 100 g ning sellele vastav ühikuhind on 0,21 eurot;
  • portsjon piima või piimatoodet on vähemalt 250 ml ning sellele vastav ühikuhind on 0,22 eurot.
  • Toetuse suuruse arvestamisel asendatakse õppepäevapõhine arvestus nädalapõhisega, st toetust antakse lapse või õpilase kohta üks kord õppenädalas.

Ühe aasta võrra lükatakse edasi 1. augustist jõustuma pidanud nõue, mille kohaselt on abikõblikud vaid sellised puu- ja köögiviljad ning piim ja piimatooted, mille kasvatamis- või tootmiskoht asub haridusasutusest kuni 300 km kaugusel.

Põllumajandustootmist ja kestlikke toitumisharjumusi tutvustavate kaasnevate haridusmeetmete toetuses täpsustatakse tegevuste elluviimise nõudeid.

Koolikava toetus on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorralduse meede, millega toetatakse puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete pakkumist lastele. Toetusel on kolm peamist eesmärki: suurendada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist,  aidata kaasa laste tervislike toitumisharjumuste kujunemisele ning tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

Täpsem info koolikava muudatuste kohta on kättesaadav eelnõude infosüsteemis.