Kantar Emori veebruarikuu uuringust selgub, et eestlased hindavad Eesti energiaettevõtet Alexela riigi viie kõige rohemeelsema taristuettevõtte hulka. Ettevõtte hinnangul iseloomustab tiitel Alexela rohelisema energia ambitsioone.

AS Alexela tegvjuhi Aivo Adamsoni sõnul on kõrge koht edetabelis pikaajalise töö vili. “Energeetika on tänapäeval üks vastutusrikkam valdkond, millel on võimalus ühiskonda puhtamasse tulevikku suunata. Kaasaegses maailmas on edukad ettevõtted, kes hoolivad loodusest ning pakuvad ise välja võimalusi, kuidas keskkond meie ümber säiliks. On hea näha, et Alexela innovatsioon jätkusuutlikkuse suunal jõuab aina rohkemate eestlasteni. Me oleme kauem kui 10 aastat arendanud oma CNG alternatiivkütuste taristut ja alustasime Baltikumis esimesena veeldatud biometaani tarnimist, mis on 100% süsinikuneutraalne kütus. Toodame Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus rohegaasina (surubiometaan ehk bioCNG ehk CBM) tuntud autokütust, mis on valmistatud 100% Eestis kohalikest biolagunevatest toidujäätmetest ja loomasõnnikust. Ühtlasi olime Baltikumi esimesed LNG avaliku tankla avajad, mille jõul sõidab ka osa meie enda masinapargist.”

Kantar Emori uuringust selgub ühtlasi, et eestlased hindavad oma isiklikku pühendumust kliimaprobleemide leevendamiseks siinsete ettevõtete omast tunduvalt kõrgemaks. Adamsoni sõnul tuleb seda muuta. “Eestlaste ootused ettevõtetele kliimakriisi lahendamiseks on suured. Mõistagi on energiajulgeolek keeruline termin, kus rohepöörde käigus ei tohi ohtu sattuda tarbijate toasoe ega lambivalgus. Kuid ka kompleksses energiasektoris peitub võimalusi eristuda ning regulatsioonide mõttes ajast ees püsida. Hetkel arendame jõuliselt välja oma võrgustikku elektriautodele ning ehitame LNG terminali Paldiskisse. Samuti oleme tänaseks edukalt viinud läbi LNG veduri tankimise ja punkerdanud LNG-laevasid.”

Adamson möönab, et ainult keskkonnasõbralikema kütustega laiade masside teadvusesse ei jõua. “Meie brändi võti seisneb uute võimaluste ja alternatiivide loomises igal tasandil, mis liiguvad jätkusuutlikuma maailma poole kasvõi väikestel sammudel,” kirjeldab Adamson. Ühe edukama klientide kaasamise algatusena toob ta välja Alexela kogukonnaprogrammi, mille käigus on kütuse tankimistelt üle-eestiliselt istutamiseks kogutud pea 400 000 puud, et kompenseerida oma klientidega liiklemisjälge.

“Alexela rohemeelsus ei piirdu ainult kütustega, vaid kliente tuleb motiveerida kõikjal. Näiteks on meie tanklates ja mugavuspoodides vähendatud ühekordsete kohvitopside müüki tänu Eesti kunstnike disainitud korduvkasutavate topside juurutamisele. Täiendavalt oleme ühekordsete topside ringluse vähendamiseks paigaldanud Tallinnas enda Rotermanni kvartali mugavuspoodi ka korduvkasutatavate panditopside automaatjaama,” ütleb Adamson.

Ühtlasi kuulutati Alexela Euroopa suurima brändiuuringu Sustainable Brand Index’i poolt 2022. aasta kõige jätkusuutlikumaks kütusefirma kaubamärgiks Eestis. Jätkusuutlike brändide koondedetabelis teenis Alexela 15. koha, edestades selgelt teisi kütuseettevõtteid, mis paigutusid tabeli 30.-40. reale.

Sustainable Brand Index uuris, kui jätkusuutlikult kliendid firmamärki näevad. Tulemuste arvutamisel võeti arvesse kaht kategooriat: keskkondlik ja sotsiaalne vastutus. Veebruari lõpus läbi viidud Kantar Emori uuringus paluti eestlastel reastada kõige rohemeelsemad ettevõtted iga ette antud valdkonna ca 30 ettevõtte seast. Samuti kaardistati eestlaste hoiakuid seoses keskkonnahoiuga.

Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad AS Alexela tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi enam kui 100 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on lisaks 39 mugavuspoodi üle Eesti. Lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas ning toodab Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus siinsest toorainest taastuvkütust biometaani ehk rohegaasi. Samuti arendab Alexela pump-hüdrosalvestit ehk Energiasalve Paldiskis, mis annab võimaluse salvestada tekkivat päikese- ja tuuleenergiat nendeks tundideks ning päevadeks, kui roheenergiat ei teki piisavalt.