Ragn-Sellsi Tallinnasse, Suur-Sõjamäe 31a rajatud unikaalne segaolmejäätmetest kütust tootev tehas sai Tallinna linnalt kasutusloa ning alustab täisvõimsusel tööd. Ühtlasi tähistab see uut algust Eesti jäätmekäitluse ajaloos.

„Kui aastal 1992 oli Eestis kokku 225 prügimäge, siis tänaseks on Eestisse jäänud viis euronõuetele vastavat prügilat, kuid ka nende aeg hakkab tasahilju otsa saama, sest peale on tulemas uued keskkonnsõbralikumad tehnoloogiad,“ ütles Ragn-Sells AS-i ärijuht Agu Remmelg.

„Kui seni läksid pea kõik olmejäätmed prügilasse, jäädes sinna aastakümneteks lihtsalt seisma ja kasvuhoonegaase tekitama, siis nüüd on võimalik neist tehnoloogia kaasabil taaskasutatavad materjalid välja sorteerida ja ülejäänud muuta kütuseks, mida saab kasutada energia tootmiseks,“ lisas Remmelg.

Erinevate olmejäätmete käitlustehnoloogiate uurimine ja võrdlemine viis 2008. aasta märtsis otsuseni alustada jäätmekütuse tehase rajamist.

Ragn-Sellsi kõrgtehnoloogiline jäätmekütusetehas on võimeline aastas käitlema 120 000 tonni olmejäätmeid, mis moodustab ca 1/3 Eestis tekkivatest olmejäätmetest. Katseperioodi jooksul on tehases käideldud ca50 000 tonni jäätmeid.

Tehases kasutatav tehnoloogia on uus tase mitte ainult Eesti jäätmekäitluses, vaid on ainulaadne nii Baltikumis kui Põhjamaades. Tehase teeb eriliseks bioloogilise fraktsiooni eraldamise ja kuivatamise tehnoloogiline lahendus, mis võimaldab parandada kütuse kvaliteeti ja suurendada efektiivsust. Kvaliteetne jäätmekütus tarnitakse Kunda Nordic Tsemendile, kus see asendab kütusena põlevkivi. Investeeringu kogumaksumus on 14,7 miljonit eurot.