Eestikeelne putukate juhend annab sööda- ja toiduettevõtetele infot, millised nõuded kohalduvad putukate kasvatamisele, putukatest toodete valmistamisele ning nende turustamisele.

Käesoleva juhendiga kirjeldatakse nõudeid tehistingimustes putukate kasvatamisele toiduks ja söödaks ning putukatest toodete tootmisele ja turustamisele.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Airika Salumetsa sõnul on juhend päevakohane sellepärast, et putukate toiduks ja söödaks kasutamine on uus ja arenev valdkond ning seni eestikeelsed juhised putukate käitlemisele puudusid. „Kuna eraldi nõudeid putukatele kuigi palju kehtestatud ei ole, koguti kõik asjakohased nõuded kokku, mille tulemusel on kogu info ühes juhendis olemas,“ räägib Salumets.

Juhendist leiab muu hulgas vastuse järgmistele küsimustele:
•    Milliseid putukaliike võib kasutada?
•    Mida võib putukatele sööta?
•    Kuidas saab putukaid surmata?
•    Millised nõudeid tuleb järgida putukate kasvatamisel?
•    Kuidas tooted tuleb märgistada?
•    Milliseid analüüse võiks toodetele teha?
•    Kust ja kuidas võib putukaid importida?

Ettevõtted, kes kasvatavad (sh surmavad) putukaid toiduks ja söödaks, peavad oma tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit teavitama. Siiani on putukate kasvatamisest teavitanud üks sööda ja üks toiduettevõte.

Putukate juhendi leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt järgmiste teemade alt: 

1.    Toit
2.    Sööt 
3.    Uuendtoit  

Putukate juhendi koostas Põllumajandus- ja Toiduamet koostöös Maaeluministeeriumi, Putukatööstuse Liidu ning Tartu Ülikooli entomoloogia spetsialisti Sille Holmiga.