Säästva Eesti Instituudis (SEI) valmis raamat „Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat“, mis annab ülevaate elurikkust hoidvatest meetoditest linnahaljastuses ja -planeerimises, teatas SEI.  Käsiraamatu autorid on Meelis Uustal, Piret Kuldna ja Kaja Peterson.

Käsiraamatus tutvustatakse meetodeid, kuidas säilitada ja suurendada hoonete, aedade, parkide ja linnametsade liigilist mitmekesisust ning kuidas luua juurde uusi loodusväärtuslikke elupaiku.

Raamatus kirjeldatakse ka asulates elutsevate loomarühmade ja -liikide elupaiganõudeid ning selgitatakse nende tähtsust inimesele ja toiduvõrgustikus tervikuna. Samuti pööratakse raamatus tähelepanu olulisematele taimedele, mis leiavad kasutust nii inimese kui teiste loomaliikide poolt.

Üle 70% Euroopa elanikest elab linnades, seepärast peetakse linnalooduse seisundit  tänapäeval üheks olulisemaks elukvaliteedi näitajaks linnas. Paraku alahindab valitsev linnaplaneerimispraktika liikide ja elupaikade tähtsust ökosüsteemiteenuste pakkujana. Selle tulemusena kaotavad linnad väärtust kvaliteetse elukeskkonnana.

Paljuski  inimeste teadmatuse tõttu on sobivad elupaigad muutunud linnas defitsiidiks ning linnaloodus on vaesunud. Väljavaade pole siiski trööstitu, sest sellise suundumuse ümber pööramiseks on arvukalt erinevaid võimalusi, mida ka raamatus tutvustatakse.

Raamat on pühendatud Eesti looduskaitse 100. aastapäevale ja rahvusvahelisele elurikkuse aastale 2010. Elurikkuse aasta eesmärk on parandada teadlikkust bioloogilise mitmekesisuse tähtsuse osas ning juhtida tähelepanu elustiku vaesumisele nii looduslikes kui ka antropogeensetes ökosüsteemides.

Raamatu koostamist ja väljaandmist finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus. Käsiraamatu veebiversioon on kättesaadav SEI kodulehel.