Keskkonnaministeerium avalikustas juunis-juulis neli kiirgusseaduse rakendusakti eelnõud, mille eesmärgiks on viia määrused kooskõlla uue, 1. novembrist kehtima hakkava seaduse terviktekstiga.

 Oluliseks muudatuseks on kiirgustöötajate tervise kaitseks kehtestatud piirnormide rangemaks muutmine

Muudetavateks rakendusaktideks on:

  • sekkumis- ja tegutsemistasemete määrus, milles alandatakse sekkumises osaleva vabatahtliku hädaolukorrakiirituse efektiivdoosi piirmäära (aastane doosi piirmäär on edaspidi 20 millisiivertit). Selle tulemusel koheldakse hädaolukorras vabatahtlikult sekkujaid võrdselt kiirgustöötajatega ning väheneb kiirgusega seotud terviseriskide tekkimise oht;

  • radionukletiidide väljaarvamistasemete tuletamise aluste määrus, mis määrab kindlaks selle, millistel juhtudel ei ole väikese ohuga kiirgustegevuse jaoks vaja kiirgusluba taotleda. Sätete kohaselt on ka edaspidi tegevus lubatud ilma loata juhul, kui ühegi mõjutatud inimese efektiivdoos ei ületa 30 mikrosiivertit. Efektiivdoos on kogu inimkeha suhtes  lubatava kiiritusedoosi suurus;

  • kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi määrus, milles alandatakse kiirgustöötajate aastast efektiivdoosi (praegu kuni 50 millisiiverit, edaspidi 20 millisiivertit aastas) ja silmaläätse ekvivalentdoosi aastaseid piirmäärasid (edaspidi 50 millisiivertit aastas), et vähendada kiirgusega seotud kutsehaigustesse haigestumise riski;

  • välistöötajate (Eestis töötavate teistest riikidest pärinevate kiirgustöötajate või Eestist pärit ja teistes riikides töötavate kiirgustöötajate) doosikaartide määrus. Määruses tehti vaid redaktsioonilisi muudatusi, sisulisi uuendusi ei tehtud.

Määrused peaksid jõustuma koos kiirgusseadusega 1. novembril.

Määruse "Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõuta" eelnõu materjalid

Määruse " Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad" eelnõu materjalid

Määruse "Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras" eelnõu materjalid

Määruse „Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm“ eelnõu materjalid


Loe rohkem infot Keskkonnaõiguse Keskuse koduleheküljelt!