Tulenevalt rahvusvahelistest kokkulepetest on Eesti riigil kohustus pidevalt mõõta ioniseeriva kiirguse taset keskkonnas ja hallata kiirgusohust varajase hoiatamise süsteemi. Varajane hoiatamine on Eestis korraldatud muu hulgas 15 automaatseire- ja 3 õhufilterjaamaga.

Keskkonnaameti kiirgusosakond sai juulikuus uue kaasaegse keskkonna kiirgustaset mõõtva mobiilse süsteemi SPIR Ident Mobile ja sellega paranes Eestis seire läbiviimise võimekus oluliselt. Varem oli Keskkonnaametis kasutusel üks mobiilne püsivalt mikrobussi paigaldatud kiirgusmõõtesüsteem, mis võimaldab mõõta ioniseeriva kiirguse taset sõidu pealt ning koguda mõõteandmeid sõidumarsruudi ulatuses.

Uue seadme komplekti kuuluvad kaks tundlikku ja kiiretoimelist detektorit, mida on võimalik kasutada nii koos kui ka eraldi ja operatiivselt paigaldada tavalistesse sõiduautodesse või helikopterile. Seadmed on kasutusvalmis vähem kui viie minutiga.

Nüüd on Keskkonnaametil võimalik vajadusel välja saata kolm seiremeeskonda korraga – näiteks juhul, kui radioaktiivse ainega võivad olla saastunud ulatuslikud maa-alad või kui teatud ürituste korraldamise turvanõuded näevad ette võimalike pahatahtlike kavatsustega paigaldatud kiirgusallikate otsimist.

Lisaks seirevõimekuse suurenemisele, sealhulgas loodusliku kiirgustaseme kaardistamisele, aitab uus seade parandada ka järelevalvet tavapärase kiirgustegevuse ohutuse üle.

Seade soetati Sisejulgeolekufondi projekti ISFP-30 „Kiirgusohust varajase hoiatamise süsteemi täiustamine“ raames. Projekti rahastasid Euroopa Liit Sisejulgeoleku Fondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.