Tänasest avaneb veebikeskkond Minu Viljandi, mille kaudu viljandlased saavad avalikult kaasa rääkida oma linnaga seotud probleemide ja lahenduste leidmisel ning otsuste tegemisel. Keskkonna edukal käivitumisel laieneb ettevõtmine tulevikus ka teistesse Eesti linnadesse.

Ettevõtmise eestvedaja Geroli Peedu sõnul pakub Minu Viljandi heakorraveeb linnakodanikele võimalust osaleda linnakeskkonna arendamises ja sellesse puutuvate otsuste tegemises. Veebikeskkond, mille loomise idee sündis Minu Eesti mõttetalgutel, pakub linnakodanikele võimalust avalikult kaardistada linnakeskkonnas lahendamist vajavaid probleeme, pakkuda välja ideid olemasolevate kitsaskohtade lahendamiseks ning ühtlasi jälgida, mida selles osas ühiselt ette võetakse.

Veebikeskkond võimaldab siduda märkamist vajavad probleemid ja lahendused täpsete asukohtadega. Sel viisil tekkiv linnakaart peegeldab linnakodanike pilti oma kodulinna hetkeseisust, sellega seotud lootustest ja ootustest. "Usume, et see annab Viljandi inimestele võimaluse senisest mugavamalt ja vahetumalt kaasa rääkida linnaruumi parendamisel ja otsuste vastuvõtmisel," ütles Peedu. "Meie eesmärk on anda viljandlastele endile võimalus teha Viljandi elukeskkond veelgi mõnusamaks, kodusemaks ja elamisväärsemaks," lisas ta.

Miks just Viljandi?

Peedu sõnul oli valiku langetamine kerge: "Viljandile langes valik seetõttu, et linn on väike ja innovatiivne ja linnavalitsus oli väga avatud selle idee rakendamiseks." Viljandi abilinnapea Helle Aunapi sõnul otsustas linnavalitsus osaleda Minu Viljandi projektis, kuna nägi selles head võimalust anda linna kodanikele lisakanal, mille kaudu linnakeskkonna paremaks muutmises kaasa rääkida. "Peale selle on niisuguses keskkonnas osalemine ja kaasa mõtlemine üks väga avatud suhtlemise vorme ja õpetab loodetavasti meid kõiki rohkem avalikult enda nimel sõna võtma,“ oli Aunap lootusrikas.

Idee sellise keskkonna tegemiseks sündis Teeme Ära Minu Eesti mõttetalgutel, kus inimesed arutasid, kuidas olla rohkem kaasatud linnaruumi planeerimisse ja sellega seotud otsuste tegemisse. Minu Viljandi heakorraveeb valmis Vabaühenduste liidu (EMSL) ja Teeme Ära Minu Eesti avalike teenuste projekti "Seitse ühe hoobiga. Minu Eesti avalikud teenused" raames, koostöös Viljandi Linnavalitsuse ja Eesti Disainikeskusega.

Veebikeskkonnaga saab tutvuda aadressil http://minu.viljandi.ee/. Projekti eesmärk on pakkuda uusi võimalusi avaliku sektori ja kogukondade koostööks linnaruumi haldusel. Loe projekti kohta lisa EMSLi kodulehelt.

Allikas: viljandi.ee