Keskkonnaamet korraldab 5. mail Rakveres ja 6. mail Tartus välisõhuteemalise teabepäeva loomakasvatajatele. Teabepäeval käsitletakse veise-, sea- ja linnukasvatusest tuleneva välisõhu saasteainete heitkoguse arvutamise metoodikat ning tutvustatakse uut veisekasvatuse parimat võimalikku tehnikat.

Teabepäeval räägitakse täpsemalt loakohustuse tekkimisest ja loakünnistest ning  tutvustatakse veise-, sea- ja linnukasvatusest tuleneva saasteainete heite arvutamise metoodikat. Põhjalikult arutletakse ka teemal veisekasvatuse uus parim võimalik tehnika (PVT). PVT tähendab rakendatavate töömeetodite kõige tõhusamat ja kõige paremini välja arendatud taset, mille eesmärgiks on vähendada saasteainete heidet ja tegevuse mõju keskkonnale tervikuna.

Ettekannetega esinevad teabepäevadel Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist Marina Vilop, Keskkonnaameti peaspetsialist Dagmar Undrits ning Eesti Maaülikooli dotsent Allan Kaasik.

Infopäevadele oodatakse kõiki ettevõtteid, kes tegelevad veise-, sea- ja linnukasvatusega ning on seetõttu kohustatud omama välisõhu saaste- või keskkonnakompleksluba ning samuti teemaga kokkupuutuvaid eksperte.

Esmaspäeval, 5. juunil kell 10 toimub teabepäev Rakvere Kolledži saalis (Pikk 40, Rakvere).

Teisipäeval, 6. juunil kell 10 toimub teabepäev Tartus Keskkonnaameti Tartu kontori II korruse saalis (Aleksandri 14).