Täna toimub Pirita Spa hotellis seminar „Meri plastist puhtaks!“, kus otsitakse lahendusi mereprügi vähendamiseks Läänemeres. Seminaril tehakse kokkuvõtted rahvusvahelise projekti „BLASTIC – Plastijäätmete teekond Läänemerre“ tegevustest ja tulemustest, mille läbiviijateks Eestis olid Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja Tallinna Keskkonnaamet.

„Kuna 80% mereprügist pärineb maismaalt, on probleemi lahenduse otsimisel oluline eelkõige tähelepanu pöörata prügi tekkepõhjuste ja allikate väljaselgitamisele,“ kommenteeris Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Harri Moora. „Randadesse, aga ka tänavatele visatud või metsa alla jäetud prügi kandub lihtsasti tuule, vihmavete või jõgede kaudu merre.  Seetõttu on tähtis vähendada plastpakendite ja prügi loodusesse sattumist peamistes prügi tekkekohtades, näiteks avalikes randades, veekogude kallastel, aga ka mujal. Maha visatud suitsukoni või kommipaber võib merre jõuda ka kaugemalt. Selle vältimiseks saavad kõik kodanikud midagi teha,“ lisas Moora.

Seminaril antakse ülevaade Tallinna linna panusest mereprügi vähendamisse ja vältimisse. Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on mereprügiga tegelemine linna jaoks prioriteet. „Tallinn on näiteks pikaaegselt läbi viinud Heakorrakuu kampaaniaid, mis on keskendunud randade koristamisele ja elanike teadlikkuse tõstmisele mereprügi teemal. Samuti käsitleb eelmisel aastal vastu võetud Tallinna jäätmekava eraldi mereprügi valdkonda. Lisaks on töötatud BLASTIC projekti käigus välja tegevuskava mereprügi vältimiseks ja vähendamiseks. Näiteks tulevast aastast on ühekordsete plasttopside kasutamine Tallinna avalikel üritustel keelatud,“ tõdes Izmailova.

Projekti BLASTIC jooksul koguti teavet Eestis tekkivate plastprügi koguste kohta. Samuti töötati välja metodoloogia mereprügi päritolu, allikate ja merre sattumise teekondade kaardistamiseks, seireks ning mereprügi vältimiseks. Seda Tallinna linn poolt juba testitud metoodikat saavad edaspidi kasutada kõik teised eesti mereäärsed omavalitsused.

BLASTIC projekti rahastas Euroopa Komisjoni Kesk-Läänemere programm ja mereprügi teema olulisuse tõttu kuulus see Euroopa Liidu juhtprojektide hulka.