Keskkonnainspektsioon lõpetas väärteomenetluse emakaru küttimise kohta Võle külas Haljala vallas, kuna ekspertiis selgitas, et antud kohas loaga kütitud emakaru ei olnud sel aastal sünnitanud. Kohalike elanike poolt kuuldud hääled ei saanud kuuluda karupoegadele, võibolla oli tegemist lihtsalt kuulujutuga.

  • Loomakaitse
  • 11. september 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Keskkonnainspektsioon algatas eelmisel nädalal väärteomenetluse, et selgitada emakaru küttimise asjaolusid Võle külas. Inspektsioonile oli saabunud teade, et Võle külas on kaks orvuks jäänud karupoega. Tegemist oli karupoegade häälitsuste kuulmisel põhineva oletusega. Kuna antud piirkonnas oli 27. augustil lastud loa alusel emakaru, tuli selgitada, kas sel karul olid pojad või mitte. Poegadega emakaru küttimine on keelatud.

Jahimehed peavad keskkonnaministri kinnitatud korra kohaselt võtma kütitud karult bioproovid ja esitama need analüüsimiseks keskkonnaagentuurile. Nende alusel keskkonnaagentuuri spetsialistide tehtud ekspertiis näitas, et karu ei olnud sel aastal sünnitanud.

Seda näitasid üheselt nii lootearmide puudumine emakaseinal kui ka kollakehade olemasolu munasarjades. Sellega langeb ära kahtlus, et Haljala jahimees küttis poegadega emakaru, ühtlasi alus väärteomenetluse jätkamiseks.