Eestlastele meeldib mõelda endast kui metsarahvast. Meie esiisade tarkusetera - mets on vaese mehe kasukas - on tänapäevas teisenenud - mets on linnainimese hingeabikeskus - tõdemuseks. Oleme oma igapäevaelus kaude või otse metsaga tihedalt seotud ja ega me seda märkakski, kui aeg-ajalt meie tähelepanu rohkem metsa poole ei juhitaks.

  • Maamajandus
  • 24. märts 2014
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee
Looduse- ja metsamees Hendrik Relve on Eestist üles leidnud need suguvõsad, kus mets ning metsaga seotud tegevused on põlvest-põlve olnud au sees ja tema mõtisklused seovad ajajoone üheks tervikuks. See on tunnike rahulikku mõtiskelu ja kauneid loodusvaateid ning hingega inimesi, tunnike metsa poole, mida meil kõigil on meelte rahustuseks vaja.