Ökoloogiliste linnaruumi eksperimentidega silma paistnud Tartu üllatab sel kevadel taas: Kureeritud Elurikkuse projekti raames alustatakse koostöös Tartu linnavalitsusega Emajõe kaldal asuvale Vabaduse puiestikule uuendusliku salumetsa liikidega koosluse rajamise töödega. Tartu 2024 arendusprotsessi kuuluva projekti eesmärk on tuua Tartu parkidesse rohkem inimesi ja suurendada looduslikku elurikkust.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 9. märts 2021
  • Foto: Vabaduse puiestee Tartus, Vabaduse puiestik jääb vasakule. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti linnaruumi rohealade kujundamises mõttelaadi muutust taotleva Kureeritud Elurikkuse projekti esimese tänavuse ettevõtmisena hakatakse Vabaduse puiestikku rajama salumetsa liikidega linnasalu, mille eesmärk on suurendada pargi ruumilist ja liigilist mitmekesisust. Eesmärk on parandada pargi valgustustingimusi, luua aasasid ja hõredamaid puistuid ning istutada kevadtalgute käigus uusi põõsaliike ja rohttaimi.

Salu loomise ettevalmistava tööna langetatakse märtsis üheksa halvas seisus puud ja luuakse parki paremad valgustingimused. Linnamajanduse osakonna arboristi Kaire Zimmeri sõnul oleks puud hooldusraietega eemaldatud projektist sõltumata: “Pea kõik langetatavad puud on kahjustustega ning valguspuuduuse tõttu kiduraks jäänud. Mitmed raiutavad puud on teiste varjus kängu kasvanud ning kasvuruumi puuduse tõttu ei ole neil välja kujunenud liigiomast dekoratiivset võrakuju,” lisas ta. Zimmer rõhutas, et oluline on puud langetada enne lindude pesitsemisaja algust.

Raiutud puude tüved ning oksad jäetakse tulevase metsa aluspinnale lamapuiduna alles. Kuigi maapinnale kõdunema jäetud puit võib esmapilgul olla nii mõnelegi kesklinnas harjumatu vaatepilt, loodavad elurikkuse kuraatorid inimeste mõistvale suhtumisele, sest see mängib uues koosluses olulist rolli, saades koduks nii seentele, mikroorganismidele, aga ka hiirtele ja siilidele, kellest paljudel seni pargis kohta ei olnud.
 
Järgmisena sammuna toimuvad mais istutamistalgud, kus on plaanis vabatahtlike abiga istutada puiestikku uusi rohttaimi ning varjutaluvaid alustaimestiku taimi: harilik sarapuu, mage sõstar, kuslapuu, harilik toomingas, harilik pihlakas, sinilill, ülased, sõnajalad, jänesekapsas. Ülejäänud olemasolevad rohttaimed nagu kevadeti õitsev kuldtäht jäävad parki alles. Projektis kaasa tegeva bioloogi Mart Meriste sõnul on rohttaimed kavas parki tuua otse loodusest: “Selleks teeme koostööd lähipiirkonna metsaomanikega ja leiame vajalikud taimed raiesmikelt, kust metsaraie tagajärjel alusmetsa liigid paratamatult hukkuksid.”

Kureeritud Elurikkuse ühe vedaja, maastikuarhitekt Karin Bachmanni sõnul ei ole Vabaduse puiestik hetkel Tartu populaarseimate ajaveetmiskohtade hulgas: “Selle peamine põhjus on tõenäoliselt suvine liiga tihedalt kasvavate puude lehtedest tingitud läbiv hämarus ning vähesed tegevusvõimalused. Esimeses faasis toome kesksetesse asukohtadesse rohkem valgust, loome väikeloomadele ja putukatele uusi elukohti ning istutame arvukalt uusi teise rinde taimeliike. Seejärel, projekti edasistes etappides, keskendume inimestele ning toome parki uusi tegevusi,” lisas ta.
 
Tänavu võib kesklinna parkides märgata Kureeritud Elurikkuse naiskonna varasemalt eest veetud muudatusi: juba sel kevadel saab imetleda Uueturu parki linnaelanikega koostöös rajatud linnaniitu, Keskparki siirdatakse ettekasvatatud aasamatti ning siin-seal lastakse selgi hooajal heinal kõrgeks ja õitsvaks kasvada. Kevadel ja suvel toimuvad kuraatorituurid, kus kõigil huvilistel on võimalik projekti eestvedajatelt kuulda, miks ja millal midagi tehakse ning miks see oluline on.

Kureeritud Elurikkus on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kandidatuuri raamatus esitatud projekt, mida veavad maastikuarhitektid Anna-Liisa Unt, Karin Bachmann ja Merle Karro-Kalberg. Projekti eesmärk on  aastal 2024 on muuta Tartu kesklinna pargid elurikkaks ja meeldivaks keskkonnaks nii inimestele kui teistele linna oma koduks pidavatele eluslooduse esindajatele. Ettevõtmisega soovitakse muuta üldlevinud linnaparkide kuvandit ning tuua looduslik keskkond inimesele lähemale.