Kureeritud Elurikkuse projekti raames tutvustab Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) sel suvel Uueturu pargis ja Autovabaduse puiesteel eestimaiseid kartulisorte ja teisi põllukultuure.

Tartu kesklinna parkides mitmekesisemat linnaruumi arendava Kureeritud Elurikkuse projekti ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi koostöös eksponeeritakse linnaruumis kodumaiseid toidutaimede sorte ja seeläbi ka organisatsiooni tegevust laiemalt. Sel nädalavahetusel istutab instituut Uueturu pargi Kaubamaja-poolses servas asuvale kahele väikepeenrale Eestis aretatud kartulisorte ‘Maret’, ‘Piret’, Reet’,’Anti’, ‘Ants’, ‘Ando’, ‘Teele’, ‘Tiina’, ‘Sarme’ ja ‘Jõgeva kollane’. Kartulid korjatakse peenralt nende valmides augusti lõpus või septembri alguses, mille järel istutatakse peenardele uued taimed. ETKI teeb oma väljapaneku ka juulis toimuva Autovabaduse puiestee raames.

ETKI kommunikatsioonispetsialisti Evelyn Vanambi sõnul on ÜRO Peaassamblee  kuulutanud 2021. aasta rahvusvaheliseks puu- ja köögivilja-aastaks, eesmärgiks  tõsta teadlikkust puu- ja köögiviljade kasulikkusest meie toidulaual. Sellest lähtuvalt on maaeluministeerium on teinud üleskutse kasvatada osa oma toitu ise. “Koostöös Tartu linnavalitsusega näitame eeskuju ja paneme näpud mulda! Laupäeval, 15. mail paneme kartuli maha Tartu kesklinnas, eesmärgiga näidata, et toidukasvatamiseks ei ole vaja mingeid spetsiaalseid tingimusi, vaid piisab mõnest tööriistast ning ettevõtlikkusest,” sõnas Vanamb.
 
Maastikuarhitekt Merle Karro-Kalbergi sõnul sooviti sel suvel oma tegevuste hulgas pakkuda ka midagi hariduslikku ning koostöö taimekasvatuse instituudiga tundus selleks olevat hea lahendus.

„Elurikkuse hoidmisel on meil taimekasvatuse  instituudiga suur ühisosa, seega oli nende koostöö-ettepanek igati tervitatav. Ökoloogilise turbe üheks oluliseks on osaks on kodumaiste liikide propageerimine ning jagame seisukohta, et seda tuleks teha ka põllumajanduslike kultuuride puhul. Kartuli kultuurilist tähtsust eestlaste jaoks on keeruline üle hinnata, taimede toomisega kesklinna soovime aga demonstreerida ka taime dekoratiivset ilu ja olulisust tolmeldajatele,“ lisas Karro-Kalberg.
 
ETKI on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev teadus- ja arendusasutus, mille eesmärgiks on suurendada Eesti põllumajanduse efektiivsust, konkurentsivõimet ja keskkonnasäästlikkust ning aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

Kureeritud Elurikkus on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kandidatuuri-raamatu projekt, mida veavad maastikuarhitektid Anna-Liisa Unt, Karin Bachmann ja Merle Karro-Kalberg. Projekti eesmärk on aastaks 2024 muuta Tartu kesklinna pargid elurikkaks ja meeldivaks keskkonnaks nii inimestele kui teistele linna oma koduks pidavatele eluslooduse esindajatele. Ettevõtmisega soovitakse muuta üldlevinud linnaparkide kuvandit ning tuua looduskeskkond inimesele linnas lähemale. Seni on projekti raames uuritud parkide liigirikkust ning linlaste harjumusi, rajatud Uueturu parki linnaniit, Vabaduse puiestikku linnasalu ning Keskpargis ja jõebaaride äärsele haljasalale on tekitatud väiksema niitmiskoormusega alad, mida laiendatakse sel suvel.