Valitsus kiitis heaks lestapüügi piirangud

8. aprillil kiitis Vabariigi Valitsus heaks kalapüügieeskirja muudatused, mis kehtestab lestapüügikeelu Soome lahe piirkonnas 15. veebruarist 31. maini ja teistes Eesti rannikuga piirnevatel Läänemere aladel 15. veebruarist 15. maini.

Lestapüüki piiratakse, et tagada piisav järelkasv

Püük on keelatud kõigi püügivahenditega, mida kasutavad harrastuskalastajad ja kutselised kalurid. Püügikeeld kehtib nii 2010. kui ka järgnevatel aastatel ehk seni, kuni Euroopa Liit selle ära muudab.

Kalapüügieeskirja muudatustega kehtestatakse ka lesta kaaspüügi tingimused. Nende kohaselt võib keeluajal lesta kaaspüügina püüda traalidega, põhjanootadega või muude sarnaste vahenditega, mille võrgusilm on 105 mm või suurem. Kaaspüük on lubatud ka seisevvõrkude, nakkevõrkude või abaratega, mille võrgusilm on 100 mm või suurem. Lesta võib lossida koguses, mis moodustab 10% laeva pardale lossitud saagi eluskaalust.

Kehtestatakse ka ahvena, räime ja meritindi püügil lubatud kaaspüügimäär. Kaaspüügi määrad on järgmised: siiga, vimba, latikat, haugi, säinast, koha, lutsu, linaskit, ahvenat, räime, meritinti - kuni 8% saagist võrgupüügil ja kuni 5% muude püünistega püügil.

Kalapüügieeskirja muudatused on kooskõlas Euroopa Liidu nõukogus heaks kiidetud Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimaluste ning lisatingimustega.