Sotsiaalkindlustusameti ohvriabil on valmis saanud tasuta iseseisvaks õppimiseks mõeldud e-kursus "Psühholoogiline esmaabi. Esmase abistaja roll kriisi sattunud inimese toetamisel". Kursus on töötatud välja Maailma Terviseorganisatsiooni psühholoogilise esmaabi juhise eeskujul.

"Paljud eri valdkondade inimesed puutuvad täna kokku Ukraina sõja eest põgenenute aitamisega, olles vabatahtlikud abistajad, politseitöötajad, kohaliku omavalitsuse spetsialistid, vaimse tervise toe pakkujad, hotellide töötajad, tööandjad,  muude ametite esindajad. Meil kõigil on võimalus märgata inimese esmaseid vajadusi, pakkuda emotsionaalset tuge ning aidata ise või suunata vajaliku abi ja infoni.“ kinnitab ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna arendustalituse juht Triin Raudsepp.

Teadmised ja oskused psühholoogilisest esmaabist on vajalikud ka igapäevaelus, kuna mingil hetkel võib seda vajada meie pereliige, sõber, kolleeg või hätta sattunud võhivõõras. E-kursuse läbimine annab igaühele võimaluse olla teadlikum inimliku, toetava ja praktilise abi andja kriisisituatsioonis olevale inimesele. "Psühholoogilise esmaabi teadmised on igaühe võimalus olla kriisiolukorras toeks viisil, mis hoiab nii abivajajat kui abistajat. Selleks, et pakkuda inimlikku toetust ei pea olema nõustaja või psühholoog. Piisab sellest, kui oled olemas ja tead praktilisi viise, kuidas tekitada turvatunnet ja taastada stabiilsust," innustab kursust läbima e-kursuse tehniline koordinaator Keit Lipp. E-kursus aitab arendada psühholoogilise esmaabi andmise oskusi ja suurendada abistajate enesekindlust.

Kursus koosneb neljast osast - kriisireaktsioonide tuvastamine ja ohvri abistamine, kriisi olemus ja kriisireaktsioonid, psühholoogilise esmaabi sammud ja kannatanu toetamine kriisisituatsioonis. Õppimise muudavad tõhusaks ja huvitavaks mitmekesised formaadid, nagu video- ja audioklipid, animatsioonid, kaasused, enesetestid jm. E-formaat võimaldab igaühel õppida just endale sobivas tempos, ajal ning kohas. Kogu kursuse läbimine võtab aega ligikaudu 3 tundi. Oluline osa õppimisest on ka abistaja enesehoid näiteks praktilised harjutused rahuliku meelseseisundi hoidmiseks kriisiolukorras.

Tasuta kursuse leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/PSK. Kodulehelt leiab ka muid psühhosotsiaalse kriisiabi andmise materjale, sh juhised, videod, viited kanalitele. Kodulehte täiendatakse pidevalt uute õppematerjalidega.