Keskkonnaministeeriumi avaldatud eesti viipekeelses videos näidatakse, kuidas jäätmed liigituvad ning millistesse konteineritesse need visata.

„On oluline, et kõik Eestis elavad inimesed oleksid ühes inforuumis ning tolleks tuleb läheneda igale sihtrühmale individuaalselt. Vahetult enne 1. märtsi eesti viipekeele päeva pöördus Eesti Kurtide Liit meie poole küsimusega, kas plaanime jäätmetega ümberkäimise materjale tõlkida ka viipekeelde. Igati õigustatud ja tänuväärne ettepanek, mis tänaseks on ka täidetud,“ ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Minister lisas, et jäätmematerjalid valmisid ka väga õigel ajal, sest viimastel nädalatel on jäätmeteema olnud taas teravalt fookuses. „Täna tulebki meil teavitustegevusi veelgi enam tõhustada ning motiveerida absoluutselt kõiki Eestis elavaid inimesi jäätmeid liigiti edasi koguda, seda nende keele ja muust taustast hoolimata.“

Veel ütles minister, et jäätmejuhend ei ole kindlasti viimane keskkonnaalane materjal, mida viipekeelde tõlgitakse ning et edaspidi vaadatakse ka teised teemad üle selle pilguga, et oluline keskkonnaalane info oleks kõikidele inimestele ligipääsetaval viisil esitatud.

Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. Eestis on viipekeel iseseisev keel alates 2007. aasta 1. märtsist. Hinnanguliselt on Eestis 4500 viipekeele kasutajat, nende hulgas 2000 kurti, kes vajavad pidevat tõlketeenust.

Eesti viipekeelse jäätmevideo leiab Keskkonnaministeeriumi Youtube’i kanalist ning edaspidi ka Eesti Kurtide Liidu kodulehelt.