Täna kiideti valitsuse istungil heaks eelnõu, mis lubab elektriautosid kasutada lisaks Sotsiaalministeeriumile ka teiste ministeeriumide valitsemisalas teostatavate avalike teenuste osutamiseks.

“Ministeeriumite ja riigiametite huvi ja soov elektriautosid kasutusse võtta oli oluliselt suurem, kui meil praegu elektriautosid pakkuda võimalik oli. Kokku taotleti 133 elektriautot ja valitsuse tänase otsusega läheb 75 elektriautot ministeeriumite ja ametite kasutusse,” kommenteeris keskkonnaminister Keit Pentus.  

Keskkonnaministeerium on sõlminud Mitsubishi Corporationiga heitkoguste ühikutega kauplemisega vahetuskokkuleppe, millega sai Eesti 507 elektriautot eesmärgiga suurendada keskkonnasõbralike ja kokkuhoidlike sõidukite osakaalu transpordisektoris. Sotsiaaltöötajad on saanud oma kasutusse 432 elektriautot, teised ministeeriumid tõhusamaks töö korraldamiseks ja avalike teenuste osutamiseks 75 autot.  

Elektriautode jaotus ministeeriumide haldusalade vahel:

Sotsiaalministeerium 438 (sh sotsiaaltöötajate autod), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 7, Põllumajandusministeerium 3, Kaitseministeerium 7, Rahandusministeerium 5, Justiitsministeerium 6, Siseministeerium 31, Keskkonnaministeerium 6, Haridus- ja Teadusministeerium 4.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala saab kokku 6 elektriautot. Neist neli lähevad Keskkonnaameti kasutusse, keskkonnalubade nõuete täitmise kontrollijate ja keskkonnahariduse spetsialistide kasutusse. Maa-amet võtab elektriauto kasutusele maa- ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmiseks. Üks auto jääb Keskkonnaministeeriumi kasutusse.

Siseministeeriumi valitsemisalas olev Politsei- ja Piirivalveamet saab enda kasutusse 19 elektriautot. Neid hakkavad kasutama eelkõige kriminaalpolitseinikud ja eksperdid, kelle töö ei eelda alarmsõidukite kasutamist, vaid näiteks erinevate sündmuskohtade ülevaatusi.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas hakkavad elektriautosid kasutama peamiselt erivajadustega lasteasutused. Ametnikud kasutavad neid koduõppel olevate laste õppeprotsessi kontrollimiseks, ravile või uuringutele viimiseks.

Justiitsministeeriumi vanglate osakond võtab elektriautod kasutusele kriminaalhooldajate transpordivõimaluste parandamiseks. Kriminaalhooldajad hakkavad kasutama sõidukeid oma igapäevatöös hooldusaluste külastamiseks nende kodudes. Kokku saab vanglate osakond kasutusse 6 elektrisõidukit, millest Tallinna vangla kriminaalhooldajad saavad enda kasutusse 3, Tartu vangla hooldajad 2 ning Viru vangla ühe elektriauto.

Rahandusministeeriumi valitsemisalas olev Maksu- ja Tolliamet (MTA) soovis saada 5 elektriautot, mis on eelkõige mõeldud sõitmaks tegevuskohtade ülevaatustele, kontrollide tegemiseks jne. Tallinnasse on MTA planeerinud 2 autot, Tartusse 1, Pärnusse 1 ja Jõhvisse 1 auto.