Tallinn kuulutas „Rohejälje“ projekti raames välja installatsioonikonkursi, mille eesmärk on rohelise pealinna aastal mereääre elavdamine keskkonnasõbraliku linnaruumikunstiga. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 17. aprill 2023.

Installatsioonikonkursile oodatakse kohaspetsiifiliste keskkonnasõbralike kunsti- või arhitektuuriobjektide ideekavandeid. „„Rohejälje“ projekti raames sündivate mereäärsete ruumisekkumise peaidee on ühendada Kalarannas katkev mereääre promenaad kruiisiterminaliga ja siduda ala ühtseks tervikuks koos teiste mereäärsete objektidega. Oluline on avada linn merele ja luua erinevaid ajaveetmise võimalusi ja puhkekohti nii kohalikule elanikule kui Tallinna külalisele,“ selgitas keskkonna valdkonda kureeriv Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

„Eelmisel aastal valmisid suurepärased installatsioonid Putukaväilale ja tänavu otsustasime selle eduka piloodi eeskujul jätkata Linnahalli juures. Ruumisekkumised on üks viise Tallinna kui Euroopa Rohelise pealinna väärtuseid ruumis põnevalt esile tuua, et Tallinna linnakeskkonda rohelisemaks ja inimsõbralikumaks muuta“, kirjeldas Svet projekti tagamaid.

Ideekonkursil on oodatud osalema kunsti-, arhitektuuri- ja urbanistikavaldkonnas tegutsejad. Ideekavandite loomisel tuleb lähtuda keskkonnasäästlikkuse ja materjalide eluringi põhimõtetest. Võistlustöö peab olema teostatav ja mahtuma etteantud eelarvesse, milleks on 42 000 eurot.

Auhinnafondi suurus on 10 000 eurot. Välja valitakse üks võitja, kelle installatsioon on kavas püstitada 2023. aasta suvel ning see jääb üles vähemalt 2024. aasta lõpuni.

Projekti eestvedaja ja võistlusülesande koostaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakond. Ideekonkurss lähtub Tallinna linnaruumikunsti põhimõtetest, Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 eesmärkidest ja arengustrateegiast „Tallinn 2035“. Võistlusülesanne on kooskõlastatud Tallinna Linnavalitsuse linnakunstikomisjoniga.

Võistluse žüriisse kuuluvad abilinnapea Vladimir Svet, projekti „Rohejälg“ juht Hannes Aava, Tallinna Strateegiakeskuse linnakunsti kuraator Kati Ots, Eesti Kunstnike Liidu esindaja Anna Mari Liivrand, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi esindaja Johannes Säre ja arhitektuuripraksise LLRRLLRR esindaja Laura Linsi.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 17. aprill 2023. Ideekonkursi materjalid leiab riigihangete registrist viitenumbriga 261823.

Lisainfo ja kontakt: info@greentallinn.eu